Анатолій Федорович Стародубов

Анатолій Федорович Стародубов

Анатолій Федорович Стародубов народився в Нижньому Ломові Пензенської губернії. Духовна та інтелектуальна атмосфера, яка панувала у родині, прищепила юнакові велику спрагу знань та різнобічні інтереси. Він багато читав, писав вірші, оповіді, колекціонував поштові картки з краєвидами Катеринослава, а також бони та монети. Особливо він цікавився історією Катеринослава, що став для нього рідним, часто відвідував музей імені Поля, церкви, Тихвинський жіночій монастир. Все, що бачив він ретельно записував до щоденника, який у 2001 році під назвою «Нотатки спостерігача. Катеринослав, 1918–1929 роки» побачив світ у видавництві Придніпровської державної академії будівництва та архітектури «Gaudeamus».
Тяжка хвороба (туберкульоз кісток) та тривале лікування затримали його навчання у середній трудовій школі. Напередодні Другої Світової війни Анатолій Федорович вступив на технологічний факультет Дніпропетровського металургійного інституту (ДМетІ), проте навчання закінчив у Магнітогорському гірничо-металургійному інституті (МГМІ). Після визволення Дніпропетровська від німецько-фашистських загарбників він повернувся з Уралу та разом з братом академіком АН УРСР К. Ф. Стародубовим (1904–1984) працював на кафедрі термічної обробки металів Дніпропетровського металургійного інституту, захистив дисертацію на здобуття вченого ступеню кандидата технічних наук.
Перебуваючи на пенсії, А. Ф. Стародубов працював помічником брата К. Ф. Стародубова, який поєднував завідування кафедрою з діяльністю заступника голови Верховної Ради УРСР трьох скликань. Анатолій Федорович – його секретар, консультант, коректор, друкар наукових робіт та перекладач з чотирьох мов. А. Ф. Стародубов продовжує займатись своїми захопленнями. На основі вивчення історії міста (у його особистій бібліотеці було багато дореволюційних видань про Катеринослав) він у співавторстві з Г. Ф. Іосіковим та А. К. Фоменком видав у місцевій та союзній пресі (журнал «Радянське кіно» під псевдонімом Владимирський) низку статей про місто, його театри та театральне життя, а також кіно, великим шанувальником та знавцем якого був.
У 1970-х роках у співавторстві з тими ж авторами, за його ініціативи, було розпочато підготовку каталогу поштових карток з краєвидами Катеринослава та Дніпропетровська. З 995 дореволюційних карток, облікованих у цьому каталозі, понад 600 перебували у колекції А. Ф. Стародубова. Проте цей каталог А. Ф. Стародубова та його співавторів залишився у чернетковому не редагованому варіанті, оскільки видавництво «Промінь» не здійснило його видання.
У 1960–70-х роках А. Ф. Стародубов стає провідним краєзнавцем міста. Щоб зберегти свої знання про історичне минуле міста він вирішив викласти їх у книзі, матеріал для якої почав збирати з 1950-х років. Він зробив велику кількість записів, проте не мав фахових знань з архітектури, що важливо для розуміння історії містобудування. Тому А. Ф. Стародубов запросив до співавторства фахівців, також патріотів міста В. В. Самодригу (1899–1970) та С. С. Іванова (1904–1980). Але побачити свою працю, якій було віддано стільки часу, сил, енергії, він не зміг. В червні 1979 року А. Ф. Стародубов помер.
Книга під назвою «Пам’ять історії» була видана за ініціативи племінника А. Ф. Стародубова ректора ПДАБА, продовжувача родинних традицій, відомого колекціонера та краєзнавця, професора В. І. Большакова у 2001 році у видавництві «Дніпро-VAL». У 2002 році побачив світ «Каталог поштових карток Катеринослава 1895–1917» у співавторстві А. Ф. Стародубова з Г. І. Гуляєвим та А. К. Фоменком, а в 2003 відбулося друге видання каталогу. Сьогодні до сторіччя з дня народження А. Ф. Стародубова готується третє видання каталогу, виправлене та доповнене.
Тетяна Шпаковська

Бібліографія
Стародубов А. Ф. Записки очевидца (Дневник в 2-х книгах).– Днепропетровск: Gaudeamus.– 2001.
Кн. 1: Екатеринослав 1918–1923 гг.– 230 с.
 Кн. 2: Екатеринослав 1924–1929 гг.– 318 с.
*  *  *
Вулицями старого Катеринослава // Молодий будівельник.– 2002.– 17 лют.
Мороз В. С. Три книги А. Ф. Стародубова // Новини науки Придніпров'я.– 2002.– № 5.– С. 82–84.
Чабан М. Пам'ять історії: [Презентація кн. "Пам'ять історії" // Зоря.– 2002.– 12 берез.
Щоденник А. Ф. Стародубова – унікальний документ історії: [Презентація книги А. Ф. Стародубова "Записки очевидца"] // Молодий будівельник.– 2004.– 28 січ.– С. 1.


 01.03.2019
 (9 переглядів)