Раритетна фракція флори проєктованого ландшафтного заказника «Балка Щурівська»

Раритетна фракція флори проєктованого ландшафтного заказника «Балка Щурівська»

Україна, Дніпропетровська область, Розташована на правому березі Кам’янського водосховища, на території Верхньодніпровської ОТГ Дніпропетровської області, поблизу населених пунктів селищ Дніпровське і Новомиколаївка.

Дослідження сучасного поширення окремих раритетних видів рослин у межах системи «Балка Щурівська» й обґрунтування надання їй статусу природоохоронної території.

Для забезпечення ефективної охорони біорізноманіття природних територій необхідним і актуальним є дослідження стану їх фіторізноманіття, впровадження природоохоронного менеджменту та розширення площ природно-заповідних об’єктів. Виявлення локалітетів раритетних видів рослин особливо важливе для територій, що характеризуються фрагментованістю біотопів. Такою територією є об’єкт, що пропонується для заповідання – балка Щурівська. Ця балка басейну р. Дніпро розташована на правому березі Кам’янського водосховища, на території Верхньодніпровської ОТГ Дніпропетровської області, поблизу населених пунктів селищ Дніпровське і Новомиколаївка. Згідно схеми екологічної мережі області, об'єкт, який пропонується до заповідання, входить до складу Дніпровського меридіонального коридору та Домоткань-Самотканського екологічного ядра в ранзі «Придніпровська яружно-балкова система».

Природні комплекси Правобережного степового Придніпров'я, басейни балок приток р. Дніпро, зокрема їхні фітоценотичний покрив і різноманіття флори вивчали  І.Я. Акінфієв, В.В. Тарасов, В.В. Кучеревський та інші. Розроблена схема ключових територій екомережі Верхньодніпровського (нині – Кам’янського) району й оптимальна природоохоронна стратегія, в основі якої лежить ідея створення Національного природного парку «Січеславський» (В.В. Манюк). Натомість інформація про флору балки Щурівська в літературних джерелах відсутня, детальне обстеження басейнів яружно-балкового комплексу по береговій смузі Кам’янського водосховища на ділянці с. Червоне – сел. Аули до теперішнього часу не було проведено.

Попередні дослідження і аналіз літературних джерел підтверджують актуальність вивчення флори урочища Щурівське. Детальні хорологічні дослідження дозволять суттєво доповнити картину розповсюдження рідкісних видів рослин у межах проєктованого заказника, розробити заходи з їх збереження. Дослідження раритетної фракції флори балкової системи в контексті збереження біорізноманіття Правобережного степового Придніпров'я може стати підґрунтям природоохоронної концепції сталого розвитку регіону. Новітні дослідження істориків підкреслюють значну роль урочища Щурівське в історико-культурній спадщині України (О.В. Харлан).

Дослідження проведені під час маршрутних обстежень у період з 2020 по 2023 роки включно на території Верхньодніпровської ОТГ. Найбільшу кількість маршрутів здійснено в період з першої половини березня до кінця жовтня, загалом дослідження охоплювали весь річний період. Обстежений правобережний яружно-балковий комплекс р. Дніпро від верхів’їв балки Щурівська до місця її впадіння у Кам’янське водосховище. При виявленні локалітету раритетного виду рослини фотографували та здійснювали геолокацію точки за допомогою GPS-навігатора. Назви видів рослин наводяться за Vascular plants of Ukraine. A nomenclatural cheklist, з деякими сучасними змінами.

При виділенні природно-географічного регіону «Балка Щурівська» застосований басейновий підхід, який дозволяє відкрити перспективи для глибшого і якісно нового розуміння обсягу та меж елементарних флор, причин вузьколокального ендемізму, встановлення меж стійкості до вимирання для популяцій рідкісних видів і для оселищ в цілому, механізмів поширення інвазійних видів тощо.  

У травні 2023 року балкову систему обстежив кандидат геолого-мінералогічних наук Володимир Манюк (Дніпропетровський Національній університет ім. Олеся Гончара). За його даними, до найдавніших порід території, на якій розташована балка Щурівська, належать плагіогнейси раннього архею, ультраметаморфічні плагіогранітоїди середнього архею, плагіомігматити та плагіограніти часто гнейсоподібні. Породи кристалічного фундаменту перекриті осадовим чохлом – кварцовими пісками. Важливою і цікавою особливістю товщі пісків новопетрівської світи є наявність серед пісків брил червоних, сильно збагачених оксидами заліза, пісковиків. Більшість брил виокремлено з пісків тривалими процесами ерозійних і схилових процесів, і лише деякі зберігають первинне залягання. Розміри їх від невеликих уламків і стяжінь до 5–6 м. Пісковики за складом кварцові, дрібнозернисті, добре сортовані вохристо-жовтого і червоного кольору різних відтінків, часто, як і піски, серед яких вони залягають тонко смугасті, іноді косошаруваті, за щільністю від слабо ущільнених до міцних кварцитоподібних. В останніх спостерігаються ознаки вилуговування, кавернозна текстура.

Рослинний покрив балки Щурівська сформувався внаслідок взаємодії гідрокліматичних факторів, рельєфу, особливостей ґрунтів і різноманітних антропогенних впливів. Природна степова рослинність на дослідженій території збереглась в основному у вигляді окремих цілинних ділянок по схилах балкової системи. Схилові ділянки і частково тальвег зайняті степовими рослинними формаціями, представленими справжнім, чагарниковим і лучно-степовим підтипами.

Таблиця 1. Відомості про знахідки видів рослин, занесених до Червоної книги України, Міжнародного червоного списку, Резолюції 6 Бернської конвенції та додатків Оселищної директиви, представлених у флорі України

Вид

Місце знахідки

Координати у десятинній системі

Дата знахідки

Додаткова інформація

латинська назва

українська назва

широта

довгота

Adonis vernalis L. 

 

Горицвіт весняний

Дніпропетровська обл., Верхньодніпровська ОТГ, б. Щурівська

48.575385

34.390693

10.04.2020

Східний відвершок  балки

Astragalus dasyanthus

Pall. **

Астрагал шерстисто-квітковий

Дніпропетровська обл., Верхньодніпровська ОТГ, б. Щурівська

48.575696

34.391283

20.06.2020

Східний відвершок балки, по всій території

Astragalus ponticus Pall.

Астрагал понтійський

 

Дніпропетровська обл., Верхньодніпровська ОТГ, б. Щурівська

48.575696

34.391283

20.06.2020

Східний відвершок балки

Bulbocodium versicolor (Ker Gawl.) Spreng.

Брандушка різнобарвна

Дніпропетровська обл. Б. Бочино між сел. Дніпровське Верхньодніпровської ОТГ, і сел. Аули Криничанської СГ

48.574449

34.417590

21.03.2020

Південний схил балки

Fritillaria ruthenica Wikstr.

Рябчик руський

Дніпропетровська обл., Верхньодніпровська ОТГ, б. Щурівська

48.571939

34.394057

26.04.2021

На узліссі байраку, в байраку, близько 200 особин

-//-

-//-

Дніпропетровська обл., Верхньодніпровська ОТГ, б. Щурівська, поблизу сел. Новомиколаївка

48.571

34.394

01.05.2023

В верхів’ях балки, у байрачному лісі, урочище Семидівка

Ornithogallum

bouscheanum (Hunth.)

Asch.

Рястка Буше

Дніпропетровська обл. Б. Бочино між сел. Дніпровське Верхньодніпровської ОТГ та сел. Аули Криничанської СГ

48.571949

34.422028

20.05.2020

Схили балки, поодинокі особини

Pulsatilla pratensis (L.) Mill. s.l.

Сон лучний

Дніпропетровська обл., Верхньодніпровська ОТГ, б. Щурівська

48.577614

34.39089

7.04.2022

Степові схили балки

Pulsatilla patens (L.) Mill. s.l. *

Сон розкритий

Дніпропетровська обл., Верхньодніпровська ОТГ, б. Щурівська

48.579094

34.399197

19.04.2021

Правий схил балки, поблизу виходів червоних, вохристо-бурих  і вохристо-червоних  пісковиків, дві особини. Поруч зростає інший вид – Pulsatilla pratensis (L.) Mill. s.l.

Stipa capillata L.

Ковила волосиста

 

Дніпропетровська обл., Верхньодніпровська ОТГ, б. Щурівська

 

48.581631

 

34.372654

 

25.07.2021

На степових схилах, по чагарниках і узліссях

Stipa pennata L.

Ковила пірчаста

Дніпропетровська обл., Верхньодніпровська ОТГ, б. Щурівська

48.581631

34.372654

08.06.2021

На степових схилах, спорадично

Stipa lessingiana Trin. et Rupr.

Ковила Лессінга

Дніпропетровська обл., Верхньодніпровська ОТГ, б. Щурівська

48.581631

34.372654

08.06.2021

На степових схилах

Tulipa sylvestris ssp. australis

Тюльпан лісовий південний, т. дібровний

Дніпропетровська обл., Верхньодніпровська ОТГ, б. Щурівська, Романів байрак

48.583610

34.401601

Травень,2021

На узліссі байрачного лісу

Crocus reticulatus Steven ex Adams

Шафран сітчастий

Дніпропетровська обл., Верхньодніпровська ОТГ, б. Щурівська

48.564796

34.396453

10.03.2021

На степових схилах, на узліссях

Jurinea cyanoides (L.) Rchb. s.l. *

Юринея волошко-видна

Дніпропетровська обл., Верхньодніпровська ОТГ, б. Щурівська

48.5666

34.392512

01.09.2022

На пісках. Правий схил балки, поблизу виходів червоних пісковиків

* види занесені до Резолюції 6 Бернської конвенції та додатків Оселищної директиви, представлених у флорі України.

** види занесені до Світового Червоного списку.

По відрогах балки та схилу східної експозиції у вигляді 5-ти ізольованих урочищ трапляються масиви реліктових байрачних лісів природного походження. Про їхній вік і природність свідчать окремі екземпляри старовікових дерев, переважно дубів.

Байраки є досить різноманітними за лісотипологічним складом і повноцінними за будовою екосистемами. Тут можна зустріти й молоді чагарниково-лісові ділянки, що є осередками первинного формування байрачних лісів, є й старі усталені байраки. Переважають пакленові, пакленово-берестові, чорнокленові та липові діброви. Ясеново-дубові деревостани також зустрічаються, але займають незначну площу. У байраках б. Щурівська зберігається типовий, але тепер уже рідкісний для Степового Придніпров’я комплекс дібровно-байрачних рослин: медунка темна (Pulmonaria obscura Dumort), тюльпан дібровний (Tulipa sylvestris subsp. australis (Link) Pamp.), проліски сибірська (Scilla siberica  Andrews) та дволиста (Scilla bifolia L.), конвалія звичайна (Convallaria majalis L.), купина багатоквіткова (Polygonatum multiflorum (L.)All.), зірочки українські (Gagea ucrainica Klokov) й жовті (Gagea lutea (L.) Ker Gawl).

Таблиця 2. Відомості про знахідки регіонально рідкісних видів рослин Дніпропетровської області

Латинська назва виду

Українська назва виду

Природоохоронний статус

Місце знахідки

Координати у десятковій системі

Дата знахідки

 

Додаткова інформація

Широта

Довгота

Dryopteris carthusiana (Will.) H.P.Fusch

Щитник шартрський

рідкісний

Верхньодніпровська ОТГ,  б. Бочино

48.585213

34.395323

2020.10.17

У байраках, ярах, поодинокі особини

Dryopteris filix-mas (L.) Schott.

Щитник чоловічий

рідкісний

Верхньодніпровська ОТГ

48.592863

34.454284

2021.07

У гирлі б. Бочино, в ярах б. Щурівська, поодинокі особини

Polystichum aculeatum (L.) Roth

Багаторядник шипуватий

зникаючий

Верхньодніпровська ОТГ, Романів байрак в межах б. Щурівська

48.577967

34.416021

2021.12

Схил байрака, 2 особини

 

Allium paniculatum L.

Цибуля волотиста 

зниклий

Верхньодніпровська ОТГ, б. Щурівська

48.5666

34.392512

2023.07.17

Степові схили

Convallaria majalis L.

Конвалія звичайна

рідкісний

Верхньодніпровська ОТГ, б Щурівська

48.575621

34.417883

2021.05

Урочище Семидівка, в байрачному лісі

Polygonatum odoratum  (Mill.) Druce

Купина пахуча

рідкісний

Верхньодніпровська ОТГ, б. Щурівська

48.580928

34.393179

2022.05

Поблизу виходу пісковиків на пагорбі

 

Bellevalia sarmatica  (Pall. ex Georgi) Woronow

Белевалія сарматська

рідкісний

Верхньодніпровська ОТГ, б. Щурівська.

48.560144

34.39767

 

2022.05.25

Степові схили балок

Hyacinthella leucophaea (C. Koch) Schur

Гіацинтик блідий

рідкісний

Верхньодніпровська ОТГ, б. Щурівська.

48.565127

34.403143

2022.04.10

Степові схили, на лобняках, масово

Scilla bifolia L

Проліска дволиста

рідкісний

Верхньодніпровська ОТГ, б. Щурівська

48.594549

34.419796

2021.03.16

На галявинах і узліссях байрачних лісів

Scilla siberica Haw.

Проліска сибірська

рідкісний

Верхньодніпровська ОТГ, балка Щурівська

48.583349

34.40425

2021.03.16

Східний відвершок балки, в байраках

Iris pumila L.

Півники карликові

рідкісний

Верхньодніпровська б. Щурівська

48.569619

34.395919

.

2022.04.12

На степових схилах

 

Gagea lutea (L.) Ker.-Gawl

Зірочки жовті

рідкісний

Верхньодніпровська б. Щурівська

48.662933

34.43314

2021.04.18

У байрачних лісах

Adoxa moschatellina L.

Адокса мускусна

неоцінений

Верхньодніпровська б. Щурівська

48.570247

34.40091

2023.04.03

На схилі байрачного лісу

 

Asarum europaeum L.

Копитняк європейський

рідкісний

Верхньодніпровська б. Щурівська, урочище Семидівка

48.498737

34.35699

 

2021-12

У байрачних лісах (південна межа ареалу)

 

Achillea leptophylla M. Bieb.

Деревій тонколистий

рідкісний

Верхньодніпровська ОТГ, б. Щурівська

48.5666

34.39251

2023.07.17

Одна популяція на пісках, поблизу виходів пісковиків

 

Carlina biebersteinii Bernh. ex Hornem.

Відкасник Біберштейна

неоцінений

Верхньодніпровська ОТГ, б. Щурівська

48.512499

34.33896

2023.07.28

Степові схили

Centaurea orientalis L.

Волошка східна

рідкісний

Верхньодніпровська ОТГ, б. Щурівська

48.582298

34.37210

2021.07.05

На сухих і піщаних схилах, поодиноко

Pentanema hirtum L.

Оман шершавий

вразливий

Верхньодніпровська ОТГ, б. Щурівська

48.582298

34.37210

2020.06.08

 

Степові схили балок

Tanacetum corymbosum (L.)

Маруна щиткова

рідкісний

Верхньодніпровська ОТГ, б. Щурівська

48.572334

34.40144

2020.06.08

На узліссі, одна популяція – 30 особин

Scorzonera purpurea L.

Скорзонера пурпурова

зникаючий

Верхньодніпровська ОТГ, б. Щурівська

48.576194

34.39895

2023.05.18

На пагорбі поодинокі особини

Berberis vulgaris L.

Барбарис звичайний

рідкісний

Верхньодніпровська ОТГ, б. Бочино

48.726054

34.04715

2022.05.09

Локально на узліссях

Sedum sexangulare L.

Очиток шестирядний

вразливий

Верхньодніпровська ОТГ, сел. Дніпровське

48.601701

34.433727

2023.08.17

На відслоненнях кристалічних порід поблизу затопленого Корбинського кар’єра

Sempervivum ruthenicum Schnittsp. et C.B. Lehm.

Молодило руське

рідкісний

Верхньодніпровська ОТГ, б.  Щурівська

48.581045

34.39296

2020.06.05

Правий схил балки, на пагорбі поблизу виходів пісковиків

Betonica officinalis L.

Буквиця лікарська

рідкісний

Верхньодніпровська ОТГ, б. Щурівська

48.575107

34.39051

2020.07.01

На узліссях, групами до декілька рослин

Amygdalus nana L.

Мигдаль степовий

рідкісний

Верхньодніпровська ОТГ, б. Щурівська

48.476146

34.44186

2021.05.03

На схилах

Clematis integrifolia L.

Ломиніс цілолистий

рідкісний

Верхньодніпровська ОТГ, б. Щурівська

48.571383

34.397146

2020.06.01

На схилах

Природне різноманіття рослинного покриву проєктованого заказника складається з зональної степової рослинності, байрачних лісів, псамофільних і петрофільних угруповань, лучної рослинності. За показниками біорізноманіття територія балки Щурівська є однією з найцінніших у межах Верхньодніпровської ОТГ Дніпропетровської області. Тут зростає 26 регіонально рідкісних видів рослин, 13 видів, занесених до Червоної книги України, 3 види з Резолюції 6 Бернської конвенції та додатків Оселищної директиви, представлених у флорі України, 1 вид зі Світового Червоного списку.

Важливою і цікавою особливістю товщі пісків, що відслонюються на правому схилі балки, є наявність брил червоних, збагачених оксидами заліза, пісковиків. Поблизу виходів пісковиків на піщаному ґрунті сформований характерний комплекс флори за участі Sempervivum ruthenicum Schnittsp. & C.B. Lehm, Pulsatilla pratensis (L.) Mill. s.l., Thymus pallasianus Heinr.Braun, Peucedanum arenarium Waldst. & Kit. (Taeniopetalum arenarium (Waldst. & Kit.) V. N. Tichomirov), Achillea leptophylla M. Bieb. Тут зростають Jurinea cyanoides (L.) Rchb і Pulsatilla patens (L.) Mill. s.l.– рідкісні види з Додатків Оселищної Директиви, Додатку I Бернської конвенції, які надають перевагу біотопам з непорушеною структурою у складі раритетних ценозів. Особливої уваги і охорони заслуговують вікові дерева байрачних лісів досліджуваної балкової системи.

До особливостей балки слід віднести те, що деякі її схили більш ніж 40 років тому були терасовані, що трансформувало рослинний покрив. На лівому схилі в центрі балкової системи спостерігається чергування степової цілинної рослинності, яка збереглась поміж терас і запобігає ерозії ґрунту та слугує осередком збереження автохтонної степової рослинності.

Отже, зважаючи на наявність у межах досліджуваної яружно-балкової системи видів, які репрезентують раритетну складову біорізноманіття та високе видове багатство, а також із врахуванням наукової та рекреаційної цінності, вважаємо за доцільне розглядати балку Щурівська перспективною природоохоронною територією для створення ландшафтного заказника загальнодержавного значення за назвою «Балка Щурівська».

Світлана Кияк
Бібліографія:

Про приєднання України до Конвенції 1979 року про охорону дикої флори і фауни та природних середовищ існування в Європі: Закон України від 29 жовт.1996 № 436/96-ВР // Відомості Верховної Ради України.–1996.–№50.– Ст.278.
Про затвердження проекту схеми формування екологічної мережі Дніпропетровської області. м. Дніпро: Рішення обласної ради № 176-8/VIІ від 24.03.2017 року :[Електронний ресурс].– Режим доступу: https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http%3A%2F%2Foblrada.dp.gov.ua%2Fwp-content%2Fuploads%2F2017%2F03%2F%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82_%D1%80_%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE_%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B0.docx.
***
Акинфиев И. Я. Растительность Екатеринослава в конце первого столетия его существования.– Екатеринослав, 1889.– 238 с.
Бельгард А. Л. Лесная растительность юго-востока УССР.– Киев: Изд. КГУ, 1950.– 227 с.
Кияк С.В. Знахідки рідкісних видів рослин на території Верхньодніпровського району Дніпропетровської області (околиці смт. Дніпровське) // Знахідки видів рослин, тварин та грибів, що знаходяться під охороною, в Україні. (Серія: «Conservation Biology in Ukraine».– Вип. 19.).– Вінниця: ТВОРИ, 2020.– С. 230.– 232.
Кучеревський В. В. Конспект флори Правобережного степового Придніпров’я / Кучеревський В. В.– Дніпропетровськ: Проспект, 2001.– 360 с.
Манюк В.В. Геологічна будова басейну балки Щуровської: Рукопис.– 2023.– 3 с.
Манюк В. В., Манюк В.В. Пам’ятки природи Степового Подніпров’я: історія, сучасність та перспективи // Історія і культура Придніпров’я: Невідомі та маловідомі сторінки.– 2012.– вип. 9.– С. 107–114.
Манюк В. В., Чегорка П.Т., Колісник В.М. Січеславський край. Території, що пропонуються до включення у мережу Емеральд (Смарагдову мережу) України («тіньовий список», частина 3)/кол. авт., за ред.. Василюка О.В., Куземко А.А., Коломійчука В.П., Куцоконь Ю.К.– Чернівці: Друк Арт, 2020.– С. 240 – 242.
Природна спадщина Верхньодніпровщини.– Дніпро: ЛІРА, 2019.– 192 с.
Тарасов В.В. Флора Дніпропетровської і Запорізької областей.– Видання друге, доп. та випр.–Дніпропетровськ: Ліра, 2012.– 296 с.
Червона книга Дніпропетровської області. Рослинний світ / За ред. А.П. Травлєєва.– Дніпропетровськ, 2010.– 242 с.
Червона книга України. Рослинний світ / За ред. Я. П. Дідуха.– Київ: Глобалконсалтинг, 2009.– 912 с.
***
Кучеревский В.В., Шоль Г.Н., Провоженко Т.А. Флористическое багатство ковыльных степей в бассейне реки Мокрая Сура и его раритетный компонент // Черноморск. ботан. журн.– Т. 5.– № 3.– С. 406–415.
Манюк В. В. Басейновий підхід до проектування та реалізації екологічної мережі на прикладі регіону степового Придніпров’я / В. В. Манюк // Екологічний вісник.– 2008.– № 2.– С. 8–10.
Харлан О.В. Топонімічні контексти Щуровського урочища за джерелами сер. ХVІІ – ІІ пол. ХХ століть // Січеславщина: Краєзнавчий альманах.– Вип. 9.– Дніпро, 2020.– С. 67–79.
***
Kyiak S. V. Rare faction of flora of the designed landscape reserve “Balka Shchurovka”// Quality in Sport: оnline.–2024.– 26 February.– Vol. 15.– Р. 11-24.
Habitat concept of biodiversity protection: basic documents of the European Union. (2012). Red. A. Kagalo & B. Prots. Lviv: ZUKC. 1-278. [in Ukr.].
Volodymyr V. Manyuk. Geological heritage of Valerian Domger in the Middle Dnipro // Region. Journal of Geology, Geography and Geoecology.– 2023.– №32(1).– С. 138-152.
Mosyakin S. L., Fedoronchuk M. M. Vascular plants of Ukraine. Nomenclatural checklist.– Kиїв, 1999.– 346 c.
Створено: 06.03.2024
Редакція від 06.03.2024