Леонід Хмара – патріарх науки про машини

Хмара Леонід Андрійович
Леонід Хмара – патріарх науки про машини

Україна, Дніпропетровська область

  • 19 липня 1946 |
  • Місце народження: с. Маркове, Ново-архангельського району Кіровоградської області |
  • вчений, інженер, заслужений винахідник України, д.т.н., член експертної Ради ВАК України

Інженер-винахідник Леонід Хмара наполеглива і завзята людина, патріот України.

Хмара Леонід Андрійович, доктор технічних наук, професор, заслужений винахідник України, завідувач кафедри «Будівельних та дорожніх машин» Придніпровської державної академії будівництва та архітектури (ПДАБА), фахівець в галузі різання та копання ґрунтів землерийніми машинами, інтенсифікації робочих процесів будівельних машин. Вчений розробив наукові основи формування високоефективних робочих органів землерийних машин з інтенсифікаторами комбінованої дії, наукові основи землерийно-маніпуляторних робочих органів багатоцільового призначення, наукові основи машин для виконання заглиблень методом виштамповування, наукові основи машин та обладнання для виконання аварійно-рятувальних і поновлювальних робіт в екстремальних умовах під час ліквідації наслідків стихійних лих. Основна галузь досліджень – інтенсифікація робочих процесів будівельних машин, розробка методів формування високоефективних робочих органів будівельних і дорожніх машин, а також наукове супроводження на етапах визначення галузей ефективного використання машин. А ще він – справжній патріот рідної землі.

Народився Леонід Андрійович в післявоєнному 1946 році 19 липня в селі Маркове Ново-архангельського району Кіровоградської області. Дитячі та юнацькі роки Леоніда Хмари були нелегкими. Всього йому доводилося досягати самому завдяки завзятості, працьовитості і, безумовно, таланту, яким він був наділений.

У 1969 році він закінчив навчання на механічному факультеті Дніпропетровського інженерно-будівельного інституту (ДІБІ) і отримав диплом інженера-механіка за спеціальністю «Будівельні, дорожні машини і обладнання».

Творча та практична діяльність професора Л.А. Хмари почалась після закінчення інституту. Він працював в ДІБІ інженером і асистентом. Відбув строкову службу в збройних силах у м. Севастополі. У 1972 році почав шлях у велику науку, став аспірантом професора В.І. Баловнєва в Московському автомобільно-дорожньому інституті (МАДІ).

У той час в аспірантурі МАДІ навчалося багато аспірантів з Грузії, Киргизії, Росії, Узбекистану. Однак Леонід виділявся серед всіх. Він встигав активно займатися спортом, відвідувати театри, читати художню літературу, але найголовніше – був одержимий в досягненні своєї головної мети – виконанні кваліфікаційної науково-дослідницької роботи! У 1975 році він захистив кандидатську дисертацію в Москві і повернувся на свою рідну кафедру будівельних і дорожніх машин. Відразу ж почав роботу над докторською дисертацією. У 1982 році молодий перспективний доцент Леонід Андрійович Хмара стає завідувачем кафедри будівельних і дорожніх машин ДІБІ, яку він очолює протягом 34 років. У 1984 році відбувається одна з головних подій в його житті. В Московському інженерно-будівельному інституті ім. В.В. Куйбишева він захистив докторську дисертацію за темою «Наукові основи формування багатокомпонентних робочих органів землерийних машин» за спеціальністю «Будівельні і дорожні машини». У 1985 році ВАК СРСР затвердив його у науковому званні професора кафедри «Будівельні та дорожні машини». У цьому ж, 1984-му, 38-річний доктор технічних наук Леонід Хмара стає проректором із наукової роботи Дніпропетровського інженерно-будівельного інституту і при цьому продовжує завідувати кафедрою. Незважаючи на свою адміністративну зайнятість, він читає на високому науково-методичному рівні курси лекцій з дисциплін «Машини для земляних робіт», «Будівельні машини», «Спецкурс», «Теорія і розрахунок машин для земляних та дорожних робіт», «Моделювання робочих процесів будівельних машин».

У 1994 році винахідник Л.А. Хмара був обраний дійснім членом академії будівництва України, а в 2008-му – дійснім членом підйомно-транспортної академії наук України. Він - член учбово-методичного об'єднання за спеціальністю «Підйомно-транспортні, будівельні та дорожні машини і обладнання», членом спеціалізованих Рад із захисту кандидатських і докторських дисертацій зі спеціальності «Машини для земляних, дорожніх та лісотехнічних робіт» (Дніпро, Київ, Харків), членом ради технічних програм, членом координаційної Ради Міносвіти та науки України за розділом «Будівництво, дизайн, архітектура», членом редакційних колегій журналів і збірників «Механізація будівництва», «Гірничі, будівельні, дорожні та меліоративні машини», «Підвищення ефективності будівництва», «Механізація та автоматизація будівництва», «Будівництво України», членом Президії Міжнародної Асоціації з екології, механізації та автоматизації земляних робіт у господарській діяльності людини, членом експертної Ради Вищої атестаційної комісії України. 

У 1987 году Л.А. Хмарі за видатні заслуги зі впровадження в народне господарство винаходів, які стосуються розробки та створення високоефективних робочих органів розпушувачів, ковшів екскаваторів, відвалів бульдозерів, робочих органів багатоцільового призначення маніпуляторного типу присвоєно почесне звання «Заслужений винахідник України» і нагороджено знаком «Винахідник СРСР». 

Леонід Андрійович був щасливим і в особистому житті. У 1971 році у Дніпропетровську він зустрів свою долю – Олександру. Вони одружилися. Всі довгі роки спільного життя Олександра Сергіївна забезпечувала надійний тил своєму чоловікові для ефективної творчої роботи. Разом виховали двох чудових доньок Інну й Ольгу, які, як і їхня мама, стали медиками. Леонід Андрійович пишається своїми дітьми і улюбленим онуком. На жаль, дружина завчасно пішла з життя, і він зберігає назавжди у своєму серці пам'ять про неї.

Леонід Хмара завжди зберігає твердість духу і позицію переможця. Своїми успіхами він зобов'язаний і своїм старшим братам Анатолію та Володимиру. Вони виховали в ньому наполегливість у досягненні поставленої мети, а так само – любов до спорту, грі в шахи. Абсолютна пам'ять і склад характеру не тільки сприяють удосконаленню його професійних якостей, а й допомагають розуміти прекрасне. Світ захоплень вченого досить широкий. Фізкультура і спорт були постійними його супутниками протягом студентських років і всієї трудової діяльності. Зі спортивної біографії слід згадати також багаторічні регулярні забіги на довгі дистанції, біг на тренажері, ігри в футбол, баскетбол, шахи, катання на велосипеді. Багаторічним захопленням є також колекціонування та створення моделей будівельних машин, читання, винахідництво. Його улюблені поети – Пушкін, Шевченко, Лермонтов, Тютчев і багато інших, чиї твори він перечитує і цитує. Ознайомився з роботами Пола Брегга.

  

За результатами наукових досліджень Л.А. Хмара опублікував 20 книг, з них – 5 монографій, видав більше 500 робіт із різних питань науки та техніки, має більше 1000 авторських свідоцтв і патентів на винаходи. Цю людину з упевненістю можна назвати генератором ідей. Він не тільки сам прагне шукати нові технічні рішення, а й створив власну школу винахідників, яка налічує понад 200 осіб.

Головні його винаходи стосуються розробки конструкції будівельних і дорожніх машин й обладнання, а це – землерийна техніка, багатоцільове маніпуляторне обладнання, обладнання для руйнування мерзлих і міцних ґрунтів, пристрої для перемішування сумішей, обладнання для влаштування фундаментів методом виштамповування, стендове обладнання. Дослідження професора Л.А. Хмари пов'язані з промисловістю.

 

Він впровадив у виробництво більше 50 винаходів і патентів: робочі органи розпушувачів, ковшів екскаваторів, скреперів, відвали бульдозерів, робочі органи багатоцільового призначення маніпуляторного типу, стенди для проведення досліджень будівельних машин, та їхніх робочих органів, методики розрахунку та визначення ефективності будівельних машин із робочими органами інтенсифікуючої дії.

Хмара Л.А. підготував більше 100 учнів у галузі винахідництва та раціоналізації, 15 кандидатів технічних наук, трьох докторів технічних наук. Леонід Андрійович бере активну участь і регулярно виступає з доповідями на наукових семінарах, виставках-ярмарках, міжнародних і республіканських науково-технічних конференціях і симпозіумах. Також часто  виступає з лекціями в різних вишах нашої країни і за кордоном. 

 

Учений зробив суттєвий внесок в науку про землерийні машини. Його наукова та практична діяльність спрямована на підвищення ефективності будівельного виробництва, будівельного і дорожнього машинобудування України, інтенсифікацію робочих процесів машин для земляних робіт, створення високоефективних землерийно-маніпуляторних робочих органів та  підготовку науково-педагогічних кадрів.

Під керівництвом Леоніда Андрійовича та за його безпосередньої участі на кафедрі створений і успішно працює комп'ютерний клас, створені спеціалізовані аудиторії для читання лекцій, проведення лабораторних і практичних занять, створено зал тренажерів будівельних машин і демонстраційний центр будівельних машин на полігоні. 

Леонід Андрійович допомагає дуже багатьом викладачам і студентам своїми порадами, рекомендаціями, побажаннями. Його допомогу відчували багато співробітників кафедри, але найбільшу, напевно, Антон Морозов. Так вийшло, що попередній науковий керівник самоусунувся від підготовки дисертації свого аспіранта, і тоді допомогти молодому вченому взявся професор Хмара. Дисертація була підготовлена в короткі терміни і успішно захищена.

Девізами життя вченого стали афоризми: «Не заважати, а допомагати», «Не забороняти, а вирішувати», «Не критикувати, а схвалювати», «Ставитися до кожного винахідника, як до самого себе».

Тетяна Мищенко
Бібліографія:

Дніпропетровський інженерно-будівельний інститут – Придніпровська державна академія будівництва та архітектури – 80 років.– Харків, 2010.– 176 с., іл.
Придніпровська державна академія будівництва та архітектури.– Київ: Логос Україна, 2017.–265 с., іл.
Створено: 16.03.2021
Редакція від 18.03.2021