Науково-технічна бібліотека НТУ «Дніпровська політехніка»

Науково-технічна бібліотека НТУ «Дніпровська політехніка»

Україна, Дніпропетровська область

Найстаріша науково-технічна і найбільша вузівська бібліотека в регіоні.

…університет – це зібрання розумних
людей навколо гарної бібліотеки

Томас Карлейль

Історія бібліотеки

НТБ НТУ «Дніпровська політехніка» – невід’ємна частина великого організму університету – має славну історію. Створена в 1899 році разом із заснуванням Катеринославського Вищого гірничого училища, яке згодом було перетворено на Катеринославський гірничий інститут, Дніпропетровський гірничий інститут, Державну гірничу академію України, Національну гірничу академію України, Національний гірничий університет, Національний технічний університет «Дніпровська політехніка».

Назва бібліотеки змінювалася відповідно до змін назви ВИШу. В грудні 2017 року в зв’язку з останнім перейменуванням бібліотека одержала назву Науково-технічна бібліотека НТУ «Дніпровська політехніка».

Бібліотека пройшла цікавий шлях становлення та формування книжкового фонду. Поклав початок бібліотеці навчального закладу, Сергій Миколайович Сучков, гірничий інженер із Харкова, якого було призначено в 1899 р. директором Катеринославського Вищого Гірничого Училища. Він зробив для Училища значну пожертву у вигляді 2571 тому книг і періодичних видань. В основу бібліотеки покладені також книжкові зібрання, передані одним із перших ректорів університету професором М.І. Лебедєвим. У перші роки існування фонди бібліотеки формувалися за рахунок пожертв. У журналі «Известия Екатеринославского Высшего горного училища», який видавався з 1905 року, публікувалися списки дарувальників із зазначенням кількості подарованих книг.

Свято друзів книги 2018. Фото: http://lib.nmu.org.ua/ua/chitacham/podiji/item/680-svyato-druziv-knigi.html

Нині частину фонду бібліотеки складають особливо цінні іменні колекції книг професорів Л.Д. Шевякова, Я.Є. Некрасовського, О.М. Терпигорєва, С.А. Волотковського й інших видатних діячів гірничої науки, геології, механіки з автографами авторів.

У чому полягає своєрідність бібліотеки? Насамперед, у багатстві й унікальності її фондів. Тривалий термін існування бібліотеки сприяв тому, що в її книгосховищі нагромадилося багато видань, які є книжковими раритетами. У фондах зберігаються журнали: «Горный журнал» з 1826 р., «Известия Геолкома» з 1883 р., «Электричество» з 1888 р., «Уголь» з 1925 р. Серед рідкісних книг слід зазначити: Георг Агрікола «О горном деле и металлургии» (1563 р.), Ісаак Ньютон «Философия природы» (1769 р.), Галілео Галілей «Диалог» (1813 р.), «История электричества» (1771 р.) та інші. У фондах бібліотеки є колекції книг латинською, німецькою, французькою, англійською, польською мовами, виданих у відомих друкарнях Європи.

Сьогодні фонди бібліотеки становлять більше ніж 1 млн. 300 томів і, як і раніше, щорічно частина фондів поповнюється за рахунок подарованих книг. Ця традиція була відновлена в університеті в роки незалежності України. Щорічно в день заснування ВНЗ проводиться «Свято друзів книги». У цей день збираються всі ті, хто подарував книзі друге життя, наблизив її до широкого кола читачів.

Основним джерелом поповнення фондів є нові надходження з видавничих фірм, книготорговельних організацій, книжкових колекторів. За фінансової підтримки керівництва університету бібліотека щорічно одержує до 20 тис. примірників друкованих документів, понад 400 назв вітчизняних та іноземних періодичних видань, у тому числі реферативні журнали в електронному вигляді. Асигнування (понад 300 тис. грн. на рік), які виділяються на комплектування фондів, збільшуються щорічно. Поповнення фонду бібліотеки здійснюється і за рахунок монографій, підручників, навчальних посібників, підготовлених викладачами і співробітниками ВНЗ і виданих в університетському видавництві. Усе це дає можливість утримувати фонди на рівні попиту користувачів.

У ювілейному, 2019 році, бібліотеці виповнюється 120 років.  За цей період вона пройшла ряд цікавих етапів у своєму розвитку.

Кроки розвитку

З 1903 року паралельно існували дві бібліотеки гірничого університету – наукова (основна) і студентська (технічна читальня). Кожна бібліотека мала свої адміністрацію, асигнування та штати.

Перші кроки розвитку бібліотеки висвітлені в ювілейному збірнику, випущеному до 25-річчя з моменту заснування. У ньому сказано: «У даний час, за кількістю наявних у бібліотеці книг і комплектів журналів, бібліотека ця є найбільшою науковою бібліотекою міста…». У ювілейному році фонди бібліотеки нараховували відповідно до звіту близько 17 тис. найменувань книг і журналів, що складало понад 102 тис. томів і номерів журналів.

У 30-ті роки бібліотека стала опорною науковою бібліотекою вишів міста і набула великої популярності серед науковців. Вона обслуговувала викладачів, співробітників і студентів усіх ВНЗ міста і регіону. У ці ж роки значна частина фондів була передана для комплектування бібліотек, що відокремилися зі складу гірничого університету, – металургійної академії й хіміко-технологічного університету, бібліотеки Донецького технічного університету та низки інших навчальних і наукових закладів. З 1937 року бібліотека стала належати тільки гірничому університету. До початку 1941 року фонди основної бібліотеки нараховували близько 250 тис. томів, а студентської – понад 150 тис.

На початку Другої світової війни найцінніші книги та журнали евакуювали разом із інститутом, але основна частина фондів залишалася в окупованому місті. Під час війни бібліотека гірничого інституту виконувала функції книгосховища вузівських бібліотек міста. При звільненні міста будинок інституту був спалений, загинула значна кількість фондів обох бібліотек, а саме: книжкові раритети, частина навчальної літератури та вітчизняної періодики, майже вся гуманітарна і художня література, весь фонд іноземної літератури, картографічні видання. Було знищено все устаткування бібліотеки, бібліотечні каталоги та картотеки.

У дуже важких умовах, практично з нуля, відновлювалася бібліотека, завдяки самовідданості її співробітників: І.В. Звєрєвої, Є.К. Крижанівської, С.О. Маковського. Після повернення з евакуації бібліотека розпочала свою роботу в приміщенні студентського гуртожитку № 1. У 1946 році вона стала єдиною і відтоді називається науково-технічною. У подальшому, до здобуття Україною державної незалежності, бібліотека інституту продовжувала активно розвиватися і поступово набула значення однієї з провідних бібліотек країни.

Колектив бібліотеки НГУ. Фото: http://lib.nmu.org.ua/ua/pro-biblioteku/pro-nas.html

Наукова бібліотека сьогодні

Бібліотека залишається одним із найбільших і найвідоміших осередків науки та культури – щорічно обслуговує близько 50 тис. читачів, які користуються послугами шести читальних залів і тррьох абонементів. Щодня бібліотеку відвідують понад дві тисячі читачів.

Регулярно видаються біобібліографічні покажчики праць відомих вчених університету: академіків О.М. Динника, Г.Г. Півняка, професорів Я.І. Грдини, В.І. Кармазіна, П.М. Леонтовського, К.Ф. Тяпкіна, О.В. Колоколова.

Для студентів і аспірантів проводиться цикл занять, який знайомить із інформаційними ресурсами бібліотеки, перегляди літератури, презентації книг. Наразі в бібліотеці проводяться бібліотечні уроки та практичні заняття біля каталогів, що допомагають користувачам зорієнтуватись, як правильно й швидко знайти необхідну літературу. Регулярно проводяться «Дні кафедри в бібліотеці», де студенти та викладачі окремих спеціальностей знайомляться з літературою своєї тематики. Пропонується факультатив додаткових знань «Дізнайся більше» для тих, хто хоче розширити свій кругозір. В студентських читальних залах № 1 і № 2 (1/3) створено зону Wi-Fi для всіх користувачів бібліотеки. Працівники бібліотеки беруть участь у загальних університетських заходах.

Сучасний етап розвитку науково-технічної бібліотеки характеризується зміною певних пріоритетів. До традиційних видів діяльності бібліотек: збереження та збільшення книжкових колекцій, обслуговування читачів додалися функції інформаційних центрів. Читачі мають можливість поряд із друкованими джерелами інформації користуватися електронними ресурсами. Для створення спеціальної інформаційної бази та для оперативного обслуговування користувачів функціонують спеціалізовані читальні зали. Одним з провідних напрямків розвитку бібліотеки є удосконалювання інформаційних технологій: комп’ютеризуються читальні зали, відділи обслуговування і внутрішні підрозділи. З 1999 року ведеться електронний каталог. Переведена в електронну форму картотека журнальних статей. Локальна комп’ютерна мережа забезпечує процес створення і використання електронного каталогу. У 2002 році відкрита електронна читальна зала. Сьогодні електронний каталог нараховує понад 679 тисяч бібліографічних записів. Все це заслуга Ольги Никифорівни, яка очолювала НТБ з травня 1990 по вересень 2017 р., постійно «тримала руку на пульсі» і послідовно впроваджувала в роботу бібліотеки гірничого університету найсучасніші напрями інформаційного обслуговування студентства та викладацького складу.

Незважаючи на те, що бібліотека є науково-технічною, у її фондах значне місце посідає література гуманітарного напрямку. Це унікальний фонд подарункових книг, книжок-крихіток, художніх альбомів, художньої літератури тощо. Літературна студія «Вуглик» (2018). Фото: http://lib.nmu.org.ua/ua/chitacham/podiji/item/712-e-vuglik-v-bagatti-dushi.html

Бібліотека є берегинею духовних цінностей. При ній функціонує найстаріша літературна студія «Вуглик», своїм народженням зобов’язана Н.О. Фоменковій, яка понад 20 років керувала бібліотекою (1969–1990). Своє друге народження студія одержала з приходом поетеси Г.Д. Сідлецької. Нині керівником літературної студії «Вуглик» є Людмила Некрасовська, член Національної спілки письменників України, Голова Дніпропетровської обласної організації Конгресу літераторів України, багато слухачів студії є членами міжрегіонального союзу письменників. Твори слухачів друкуються в журналах «Бористен», «Крила», вузівській, міських, обласних газетах. До ювілею університету видана поетична збірка «Гірничі обрії». Окремі слухачі мають свої персональні поетичні збірки. Більше десяти книжок випустив професор кафедри підземної розробки родовищ, член міжрегіонального союзу письменників О.В. Колоколов. Поетичні збірки видали також З.П. Кравченко («Пробую небо», «Легенди давніх греків»), В.П. Кузьминський («Я счастлив тем...»), Т.М. Валова («Я не одна на земле»). Протягом року видаються поетичні буклети всіх слухачів студії.

Бібліотека виконує важливу соціальну функцію: є центром культурного обміну. З січня 2018 року НТБ  «Дніпровської політехніки» – перша університетська бібліотека в Україні – стала партнером німецького товариства міжнародного співробітництва GIZ, співпраця з яким продовжується…

На базі університету проведена вже ціла низка заходів, спрямованих на підтримку бібліотек і закладів культури у їхньому прагненні до оновлень, перетворень, змінення формату своєї діяльності, підвищення професійних компетенцій працівників, створення творчої моделі взаємовідносин між користувачами та бібліотекарями, а також відродження бібліотеки як місця залучення громадськості до креативних інноваційних проектів, як центру творчості та співробітництва.

Сьогодні бібліотека живе, розвивається та з надією дивиться в майбутнє. Сюди приходять чудові читачі, які прагнуть духовності, знань і самовдосконалення. Науково-технічна бібліотека ДВНЗ «НГУ» не тільки організовує і надає інформацію користувачам, але й є місцем спілкування, зустрічей із цікавими людьми університету та міста. Успішну діяльність бібліотека здійснює за підтримки адміністрації в контакті з деканатами, кураторами груп і студентською радою.

Бібліотека є базовою науково-технічною бібліотекою для всіх навчальних і науково-дослідних організацій регіону, належить до першої категорії бібліотек ВНЗ України. І, звичайно ж, найголовніше в житті бібліотеки – це її персонал.

З вересня 2017 року посаду директора Науково-технічної бібліотеки Національного гірничого університету обіймає науковець Геннадій Анатолійович Онищенко. Читачів бібліотеки обслуговують висококваліфіковані фахівці. Понад 30 років віддали бібліотеці Л.Г. Шаповалова, В.В. Будько, В.Я. Штефан, Г.О. Ромашко, М.Ф. Єлінська, К.О. Заблудовська, К.В. Кучер, Р.М. Швець, Т.І. Ярова.

За 120 років свого існування бібліотека пройшла нелегкий шлях, здобуваючи високий авторитет і повагу читачів, свій імідж. Колектив бібліотеки з багатим практичним досвідом повний творчих задумів і планів, пов’язаних із забезпеченням широкого доступу до знань, інформаційних ресурсів.

 

Таїсія Козак
Бібліографія:

Бібліотека національного гірничого університету // Енциклопедія сучасної України.– К.: НАН України, 2003.– Т. 2: Б-Біо.– С. 693.
Історія і сучасність Національного гірничого університету (1899–2009 рр.): монографія / за ред. проф. Г.К. Швидько.– Дніпропетровськ: Ліра, 2009.– С. 51, 293.
Человек большой души и таланта: воспоминания колег, друзей и близьких / под ред. В.Ю. Пушкіна.– Дніпропетровськ: НГУ, 2005.– 99 с.– (Особистості НГУ. Життя і творчість).
***
Вітаємо з ювілеєм Нефьодову О.Н.: [трудовий шлях директора науково-технічної бібліотеки НГУ // Науковий вісник національного гірничого університету.– 2010.– №7/8.– 144 с.
Нефьодова О. Немає вузу без бібліотеки // Бористен.– 1999.– №3.– С. 12.
Нефьодова О.Н. Науково-технічна бібліотека Національної гірничої академії України – перша вузівська бібліотека Дніпропетровщини // Науковий вісник НГАУ.– 1999.– №1.– С. 84–88.
Нефьодова О.Н. Роль вузівської бібліотеки у формування інформаційної культури читача (користувача) // Гуманітарний журнал.– 2003.– №2.– весна.– С. 63–65.
Чабан М. Свято книги у гірників // Зоря.– 2007.– №116.– 23 жовт.– С. 3.
Створено: 11.06.2019
Редакція від 07.10.2020