Репетя Євген Іванович: евронавт №1

Репетя Євген Іванович
Репетя Євген Іванович: евронавт №1

Україна, Дніпропетровська область

  • 6 травня 1937 |
  • Місце народження: м. Харків |
  • науковець, інженер, ракетобудівник, винахідник, патентознавець, евронавт.

Євген Репетя – інженер, винахідник, ратетобудівник. А ще – евронавт №1.

Як відомо, історія розвитку суспільства – це історія виникнення відкриттів і винаходів. Таку ж картину можна простежити і в еволюції створення ракетно-Ракета КБ «Південне» та Південмаш.космічної техніки розробки КБ «Південне». Кожен новостворений виріб був новою творчою сторінкою в історії конструкторського бюро. КБ «Південне» було і є колискою винаходів і винахідників. Велике значення при вирішенні складних питань створюваної ракетної техніки в стислі терміни належить винахідницькій діяльності вчених, інженерів, робітників і службовців підприємства. Тут особливо слід відзначити подвижницьку роботу інженера-проєктанта Євгена Івановича Репеті. Саме він запропонував методику системного наукового винахідництва і його реалізації при розробці об᾽єктів нової техніки. Винахідники і винахідництво в КБ «Південне» сформувалось в майже наукову течію. Репетя Є.І. порівнює винахідників зі вченими. Він вважає, що навіть один винахід може стати предметом всіляких досліджень, за якими можна зробити не одну дисертацію. А якщо винахідник створив десять і більше винаходів – то це науковий подвиг!

Євген Іванович Репетя народився шостого травня 1937 р. у м. Харкові. Він згадує, що коли класна керівничка їхнього 10-А класу Наталія Євменівна проводила опитування: ким учні хочуть стати, він відповів, що вирішив робити науку там, де повелить йому доля працювати. Так і сталося в його житті. Після закінчення школи Евген Репетя вступив до Ленінградського воєнно-механічного інституту на конструкторський факультет за спеціальністю «Інженер-механік». Студентські роки сформували організаторські та творчі здібності Євгена. Уже тоді в повній мірі проявляються риси його характеру: принциповість, незалежність, вимогливість, справедливість, уміння захопити ідеєю. Після закінчення інституту в 1959 році Євген Репетя приїхав на переддипломну практику до КБ «Південне», і був прийнятий на роботу інженером проєктного відділу. Після закінчення практики Євген Іванович успішно захистив дипломний проєкт за новою тематикою створення унікальних зразків ракетно-космічної техніки.

Євген Іванович закохався в місто на Дніпрі, в КБ «Південне» і після закінчення практики вирішив продовжити працювати в головному проєктному відділі над створенням зразків ракетно-космічної техніки. Час підтвердив правильність його вибору. Помітивши творчу жилку молодого фахівця, керівництво проєктного відділу призначило його відповідальним за організацію винахідницької діяльності у відділі.

Є.І. Репетя за проведенням наради

Через рік, у 1961 р., Є.І. Репетю обрали головою Ради Всесоюзного товариства винахідників і раціоналізаторів підприємства (тоді у Дніпропетровську назва товариства вживалася винятково російською мовою, а звичніше – її абревіатура ВОИР). Євген Іванович уперше створив у КБ «Південному» структуру Ради, побудовану за виробничим принципом, задіюючи всі передові знання та можливості численного колективу інженерно-технічних працівників (ІТП). Завдяки проєктному загартуванню Євген Іванович привніс «проєктну» модель у роботу всіх підрозділів конструкторського бюро. Створена Рада перейшла до активних дій з навчання активу осередків товариства в професійних школах, інститутах із винахідництва, розвиваючи винахідницьке мислення у найбільш активної частини ІТП.

За період розвитку творчої діяльності інженерно-технічних працівників підприємства Радою був створений ефективний громадський канал управління винахідництвом. Так, на конференції ВОИР підприємства, в листопаді 1966 року, запропонували створити в КБ «Південному» патентно-дослідний відділ. Особисто М.К. Янгель 18 квітня 1967 року підписав наказ про створення принципово нового підрозділу в структурі підприємства.

Є.І. Репетя з колегами

З 1991 року Євген Іванович Репетя працює начальником патентно-дослідного відділу КБ «Південне», головним завданням якого є вирішення питань, пов᾽язаних із проблемами охорони, захисту та комерціалізації об᾽єктів інтелектуальної власності. Євген Іванович Репетя згадує: «В основу роботи відділу, була покладена «проєктна модель» проведення патентно-технічних досліджень на всіх етапах розробки створюваних об᾽єктів техніки. Так почала здійснюватися перша гіпотеза «винахідник – це проєктант». Це був зоряний час в становленні винахідництва в КБ «Південному». Є.І. Репетя активно включився в подальший розвиток винахідницької творчості та разом із Радою ВОИР за підтримки керівництва і профкому підприємства зайнявся пошуком нових форм розвитку винахідницької творчості та стосунків між винахідником і адміністрацією, які відповідали духу того часу і економічним взаєминам. Є.І. Репетя згадує, що завдяки злагодженій роботі патентно-дослідного відділу і Ради ВОИР на підприємстві виховали близько 2500 винахідників, на рахунку яких 8000 винаходів, з них більше 3000 зуміли впровадити у вироби КБ і багато розробок інших підприємств цієї галузі.

Євген Іванович Репетя весь час продовжував опановувати нові знання. У 1971 р. він вступив до заочної аспірантури ДДУ на фізико-технічний факультет на кафедру технічної механіки, а в 1975 р. успішно закінчив аспірантуру. Євген Іванович, пізнавши на практиці корисність творчих методів, важливість патентних досліджень, можливість виявлення і захисту нових винахідницьких рішень, вивчивши усі нюанси теорії творчості та патентознавства, філософії та психології мислення, впродовж 20 років – з 1971 по 1991 рік – ділився своїми знаннями на курсах підвищення кваліфікації, в школі творчості КБ «Південне», в інституті патентознавства та на вищих патентних курсах. Сотні учнів різного віку отримали на заняттях творчий заряд, який, поза сумнівом, допоміг їм у справах, в роботі, в житті.

Євген Іванович завжди хотів створювати щось нове. Таким чином, 6 листопада 2001 р. вперше в Україні та СНД, разом із Дніпропетровською Радою ВОИР, Дніпропетровською обласною універсальною науковою бібліотекою, за підтримки адміністрації «Патіса» була створена Регіональна суспільна «Академія досліджень та винахідництва». Головним завданням її було сприяти впровадженню винаходів членів Академії в економічні, соціальні, виробничі, науково-технічні, інвестиційні та інші програми і проєкти, становленню та розвитку наукового винахідництва. Президентом Академії був обраний Євген Репетя. Засідання Академії проводились у патентно-технічному відді ДОУНБ. Відвідувачі цих засідань завжди першими дізнавалися про зміни та оновлення інноваційної діяльності в Україні й інших державах, про проблемні питання захисту об᾽єктів права інтелектуальної власності.

Пілотування думок

Наукова діяльність Євгена Івановича Репеті, пов᾽язана з винахідництвом при створенні об᾽єктів техніки практично народила нову науку, яку він назвав «Евронавтикою», тобто наука пілотування думок. Ця наука, створена в КБ «Південне», поки що не має свого офіційного визнання, проте може бути «делегована» для затвердження статусу нової науки не лише в Україні, але і в усьому світі.

Євген Іванович ветеран патентно-дослідного відділу, він пройшов складний шлях від організації становлення і досягнення мети «створення методології евристичного проєтування складних об’єктів техніки на рівні винаходів». Доля подарувала йому унікальний шанс – знайти творчу нитку в умах інженерно-технічних працівників підприємства, чиєю невблаганною працею за історично короткий проміжок часу створені унікальні шедеври ракетно-космічної техніки.

Є. Репетя в патентно-технічному відділі ДОУНБ

Для вирішення питання на новому технічному рівні необхідно мати величезний запас інформації в різних галузях практичної діяльності людини. Такою інформаційною криницею знань виявився універсальний фонд винаходів патентно-технічного відділу ДОУНБ. Для проведення науково-пошукової роботи до цього фонду зверталися співробітники патентно- дослідного відділу, яким керував Є.І. Репетя.

Ми, бібліотекарі патентно-технічного відділу ДОУНБ, завжди захоплювалася Євгеном Івановичем за його уміння тримати себе просто і незалежно з людьми різного становища. Йому чужі й лестощі, й підлабузництво. Слід сказати, що при всій своїй зайнятості на роботі, Євген Іванович писав вірші, грав у теніс, шахи, зустрічався з друзями, ростив доньку, пишався онуком, був зразковим сім᾽янином. Ось в цьому він увесь!

Захопленість Є. Репеті Захопленість

Зараз винахідник на заслуженому відпочинку. Він пише книгу про свою роботу, про своє КБ «Південне», про своїх друзів-однодумців, про свій «Янгельград», роботу під керівництвом Михайла Кузьмовича Янгеля – талановиту людину, інженера і вченого. Але, чим би Євген Іванович не займався, він завжди згадує свою матір, якій колись присвятив вірша.

Мама

Моя любимая, родная
Да и найду ли я слова?
Чтоб в них увидеть всю тебя –
Заботливую, ласковую,
сильную, простую.
И вот родившись, я кричал,
А ты сквозь слезы улыбалась.
Ведь я не знал, что доставлял
Тебе тогда большую радость.
И твои руки молодые
С любовью нянчили меня.

Они ласкали, пеленали,
Всегда надеялись и ждали,
Когда же в жизнь войду и я.
И уходили от тебя
Сыны, взрослели незаметно.
А ты смотрела вслед им нежно,
Шептала добрые слова.
Моей любви не выразить словами.
К твоей всегда бескрайней доброте
К сынам, что стали уж давно отцами,
Познавши жизнь во всей красе.

Подяка Є.І. Репеті

Євген Іванович Репетя нагороджений знаком ВЦСПС «За впровадження винаходів в народне господарство СРСР в 1974–1975 гг.»., медаллю ім. Ю. Кондратюка, медаллю «Творцеві БЖРК», медаллю «ФКА РФ ім. В.М. Ковтуненка». Співробітники наукової бібліотеки вдячні долі за співпрацю з таким заповзятливим інженером-винахідником і з такою організацією як конструкторське бюро «Південне»!

 

 
Тетяна Мищенко
Бібліографія:

Репетя Е.И. Эвронавтика – наука об изобретателях, изобретательстве и эвристическом проектировании // Доклад на Международной научно-практической конференции 1998 г. / Крымский ЦНТЭИ.– Симферополь, 1998 г.– С. 1–2.
Репетя Е.И. 35 лет патентно-исседовательскому отделу предприятия // Конструктор.– 2002.– 30 мая.– С. 1–2.
***
Конюхов С.Н. Подвижник изобретательства: Репетя Євген Іванович: Евронавт №1: Бібліографічний покажчик / Упорядник Т.М. Мищенко.– Дніпропетровськ, 2008.– С.4-6.
Мелуа А.И. Репетя Евгений Иванович // Ракетная техника и артиллерия. Биографии ученых и специалистов: 2-е издание, дополненное.– Спб.: Гуманистика, 2005.– С. 684.
Створено: 13.11.2020
Редакція від 16.11.2020