Тест «Козацькі традиції і народні вірування зі слів очевидців від Якова Новицького»

Новицький Яків Павлович
Тест «Козацькі традиції і народні вірування зі слів очевидців від Якова Новицького»

Україна, Дніпропетровська область

  • 24 жовтня (6 листопада) 1847 – 19 травня 1925 |
  • Місце народження: с. Аули Катеринославського повіту Катеринославської губернії |
  • український історик, археолог, етнограф, фольклорист, краєзнавець, педагог.

Тест на основі етнографічних записів Якова Павловича Новицького на Придніпров’ї.

У мене з'явилося прагнення писати… з 
бажання дати матеріал для людей науки.
з листа до Д.І. Яворницького 
25 листопада 1884 р.

6 листопада виповнюється 175 років від дня народження українського історика, археолога, етнографа, фольклориста, краєзнавця, збирача запорозької старовини і педагога Якова Павловича Новицького. Народившись у с. Аули Катеринославського повіту, будучи нащадком козацького полковника Ілька Новицького, з юних літ він перейнявся розповідями старих людей про героїчну запорозьку давнину. Мабуть, це і визначило подальшу долю майбутнього родоначальника записів усної історії на Катеринославщині. Яків вирішив сам пройти легендарними місцями, посидіти біля вогнища з нащадками січовиків, записати з їхніх уст казки й думи, легенди та пісні, перекази і повір’я – усе, що містить у собі розум і багатовіковий досвід предків, без чого не може бути справжньої історії народу.

Минали роки… На о. Хортиці та в околицях Олександрівська (нині – м. Запоріжжя) Новицький розкопав більше 100 курганів, створив детальну карту Хортиці. Яків Павлович зібрав унікальну колекцію артефактів козацької доби: запорозьких ікон, люльок, картин, інших цінностей, яку згодом передав до музею О. Поля (тепер Дніпропетровський національний історичний музей ім. Д.І. Яворницького); зафотографував майже всі церкви Олександрівського повіту, хрести й інші пам'ятки, історичні краєвиди, могили, урочища, Дніпрові скелі, пороги, вікові дуби тощо. 1913 р. у приміщенні Олександрівського земства був відкритий історичний музей, засновником якого і першим директором до 1925 р. був Я.П. Новицький (нині – Запорізький обласний краєзнавчий музей). В останні роки життя (1919–1925) Яків Павлович працював також завідувачем створеного ним архіву (тепер Державний історичний архів Запорізької області). Учений зібрав багатий ботанічний і зоологічний матеріал, вів метеорологічні та фенологічні спостереження.

Я.П. Новицький був членом ряду наукових товариств: Харківського історико-філологічного, Катеринославського наукового, Катеринославської вченої архівної комісії, Товариства любителів природознавства, антропології та етнографії при Московському університеті.

Багато сучасників Я.П. Новицького – істориків, фольклористів, краєзнавців – вважали його своїм учителем, використовували першоджерельний матеріал, зібраний ученим, у своїх наукових працях, адже на той час він був єдиним дослідником історичної території Запорозької Січі, «найкращим знавцем запорозької і взагалі катеринославської старовини» (Дмитро Дорошенко).

Спробуємо за допомогою тесту зануритись у народне життя запорозького краю, відчути багатовікові козацькі традиції Придніпров’я, як це зробив колись Я.П. Новицький, дослідивши самобутній світогляд жителів Запорожжя, їхні вірування, звичаєвість, їхню самооцінку, ставлення до минулого і сучасного.

 

Титульне фото Я.П. Новицький. https://www.facebook.com/
photo/?fbid=102719195824187&set=p.102719195824187

 

Тетяна Глоба
Створено: 01.11.2022
Редакція від 02.11.2022