Бібліотека Товариства піклування про жіночу освіту: створення, пожертвування, постаті

Бібліотека Товариства піклування про жіночу освіту: створення, пожертвування, постаті

Україна, Дніпропетровська область

Організація бібліотеки Товариства піклування про жіночу освіту у Катеринославі.

Важлива роль у створенні потужного жіночого освітнього потенціалу (розповсюдженні жіночої освіти) належала Товариству піклування про жіночу освіту, заснованому у Катеринославі 1870 р. Окремим напрямком діяльності організації стало створення власної бібліотеки, улаштування безкоштовної жіночої школи (1874), підтримка Чечелівської жіночої школи та опікування її розвитком. Справами товариства завідували жінки: О.Я. Чернова, Є.А. Грекова, Є.А. Пчолкіна, О.Л. Карбоньєр, С.В. Єгорова. Член товариства А.В. Дуров у 1881 р. склав проєкт відкриття бібліотеки та народної читальні товариства. Створена комісія у 1882–1883 рр. підготувала та опублікувала в «Екатеринославском листке» бібліотечні правила користування і каталог наявних книг.

До складу товариства наприкінці ХІХ ст. входило 180 осіб, переважно педагогічна еліта губернії. У звітах окремі сторінки своєї історії товариство присвятило внеску М.С. Кох, О.О. Андрієвського, Г.П. Валуєвої, В.Л. Штейн.

З 1877 р. бібліотека почала функціонувати як основна з фондом 305 томів та учнівська – 159 томів. Первісний фонд бібліотеки товариства складався з пожертвувань книгами від директора училища О.І. Малевинського у кількості близько 200 томів, від місцевої культурної діячки Є.А. Грекової бібліотека отримала періодичні видання (10 примірників). Катеринославський літератор О.І. Єгоров поповнив бібліотеку 16 назвами книжок, лікар В.Т. Скрильников пожертвував медичні видання.

Олександр Іванович Єгоров // https://www.libr.dp.ua/region-egorov.htmlВасиль Тимофійович Скрильников // http://medlib.dp.gov.ua/jirbis2/ua/news/133-ua/medical-region-elit/zarodzhennya-sistemi-okhoroni-zdorov-ya-oblasti-1917-1940-roki-2/1296-skrilnikov.html

Значні пожертви надійшли до бібліотеки від діяча народної освіти М.О. Корфа, що подарував 115 серій книг релігійно-морального змісту (1882 р.), та 115 томів від Товариства розповсюдження корисних книжок (1883 р.). А.Л. Карбоньєр надіслала до бібліотеки 20 томів книг історичного змісту. Дарунки А.П. Валуєвої та Ю.А. Пехотинської поповнили фонди учнівської бібліотеки товариства у 1894 р. У другій половині ХІХ ст. вагомий внесок у розвиток фонду періодичних видань бібліотеки зробили О.А. Андрієвський та М.С. Голубовський. Завдяки їх клопотанням редакції надсилали річні комплекти журналів. Бібліотека товариства для безоплатної школи отримувала підручники з Харкова («Азбука у 3 ч.» М.Ф. Бунакова (50 прим.), «Отечественная история» С.Є. Рождественського (23 прим.).

«Азбука у 3 ч.» М.Ф. Бунакова //https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=78663&razdel=152

Крім дарунків книгами, бібліотека збирала й кошти. На початку ХХ ст. загальна сума коштів складала 149 руб. 53 коп., які надійшли від активних членів товариства В.Л. Штейн, Г. Пастухова. У 1903 р. основна бібліотека вже нараховувала 522 томи, учнівська бібліотека суттєво збільшила фондове зібрання до 1187 томів. У 1915 р. під час війни у приміщенні товариства розташувався шпиталь, тому зазначена бібліотека тривалий час не працювала. Через це кількісний склад бібліотек товариства залишався без змін.

Не залишався поза увагою товариства і процес збереження книг: кошти виділялись на палітурні справи нових надходжень і часто запитуваних (зношених) видань (6 руб.17 коп., 14 руб. 77 коп.). Періодичні видання однієї назви переплітались у загальний том у вигляді книги. Читачами бібліотеки були доньки купців і міщан. Аналіз читання свідчить, що читацьку увагу привертали художні твори О. Пушкіна, М. Гоголя, казки В. Гауфа. Інтерес викликали історичні книжки та науково-технічні видання.

Крім фондів, члени товариства опікувалися створенням каталогів і їх веденням. Так, О.А. Чернова придбала для бібліотеки каталожні друковані бланки. У 1894 р. бібліотека отримала бібліотечну шафу для зберігання книг вартістю 15 руб. У 1893 р. К.І. Мессарош, перебуваючи у відрядженні за кордоном, на прохання міського голови І.Г. Грекова переймала досвід роботи зарубіжних народних бібліотек.

Цікавий факт. У 1902 р. К.І. Мессарош створила комісію з питань будівництва нового приміщення для товариства. До проєкту було внесено і бібліотеку, яка б розміщувалась на 3-му поверсі і займала площу обсягом 12 квадратних сажнів. Варто зазначити, що плідним був внесок М.С. Кох у розвиток жіночої освіти на Катеринославщині, зокрема щедрі пожертви, підтримка та проведення концертів, літературних вечорів, отримання задоволення від приємної і корисної роботи.

Внесок жінок товариства був вагомим і за життя і після смерті. Так, засновниця товариства, почесна членкиня товариства, скарбниця Є.А. Грекова заповідала відсоток з 3000 ренти нарозвиток шкільних бібліотек і придбання навчальних посібників для товариства. Після смерті почесного члена товариства Є.В. Стадіон був створений бібліотечний фонд її імені, прибуток з капіталів становив у 1915 р. 236 руб.

Таким чином, бібліотечні осередки Товариства піклування про жіночу освіту відігравали помітну роль у створенні та поширенні жіночого освітнього простору на Катеринославщині. Діячки-жінки довели свою корисність і потребу у часі для розвитку бібліотечної справи губернії.

Вид на будинок Товариства піклування про жіночу освіту (нині – пр. Дмитра Яворницького, 93, Будинок профспілок). Кін. 1950-х рр. // https://49000.com.ua/kakim-byl-dom-soyuzov-v-dnepre-foto/Учениці типової жіночої приватної школи ХІХ ст. //http://www.histukrdnu.dp.ua/Meeting/Ch1_History_of_DNU.pdf

«Звіт про діяльність Товариства піклування про жіночу освіту за 1902 р.» // https://vesti.dp.ua/neobychnye-fakty-ob-uchebnyh-zavedeniyah-ekaterinoslava-dnepra-foto/Жіноче училище Товариства піклування про жіночу освіту, де тимчасово розташовувалися аудиторії Вищих жіночих курсів (пр. Дмитра Яворницького, 93) // http://www.histukrdnu.dp.ua/Meeting/Ch1_History_of_DNU.pdf

Титульне фото. Старовинні книги // https://oir.mobi/630897-starinnye-knigi.html

Людмила Лучка
Бібліографія:

Отчет о деятельности Общества о женском образовании в г. Екатеринославе за 1875/1876 уч. год.– Екатеринослав, 1876.
Отчет о деятельности Общества о женском образовании в г. Екатеринославе за 1893 г. – Екатеринослав, 1894.
Отчет о деятельности Общества о женском образовании в г. Екатеринославе за 1902 г. – Екатеринослав, 1903.
Отчет о деятельности Общества о женском образовании в г. Екатеринославе за 1915 г.– Екатеринослав, 1916.
Отчет общества попечительства о женском образовании в г. Екатеринославе за 1878/1879 уч. год.– Екатеринослав, 1879.
Отчет общества попечительства о женском образовании в г. Екатеринославе за 1881–1882 уч. год.– Екатеринослав, 1882
Створено: 20.05.2022
Редакція від 23.05.2022