Січеславський альманах

Січеславський альманах

Україна, Дніпропетровська область

Збірник наукових праць з історії українського козацтва.

Історія українського козацтва – це невичерпне джерело, що привертає до себе увагу дослідників уже понад трьох століть. І в наш час сплеск зацікавлення національною історією та традиціями предків зумовив створення окремого майданчика, де можна було б обговорювати та донести до читача розмаїття недослідженних і малодослідженних питань нашої розмаїтої спадщини.

Так, у жовтні 2005 року в місті Дніпро (на той час – Дніпропетровськ) почав виходити збірник наукових праць з історії українського козацтва «Січеславський альманах». Його засновниками виступили:

– Національний гірничий університет;
– Дніпропетровське регіональне відділення Науково-дослідного інституту козацтва Інституту історії України НАН України;
– Інститут суспільних досліджень.  

Саме видання позиціонувало себе як присвячене історії українського козацтва в соціокультурному, соціально-економічному, суспільно-політичному, військово-політичному, демографічному, генеалогічному, археологічному, історіографічному та джерелознавчому вимірах.

«Багатство джерельної спадщини українського
козацтва дозволяє віднаходити нові сюжети в його історії…»

Ганна Швидько

Редагує збірник наукових праць Ганна Кирилівна Швидько, доктор історичних наук, професор, директор Дніпропетровського регіонального відділення Науково-дослідного інституту козацтва Інституту історії України, заслужений діяч науки і техніки України. Слід зазначити, що Ганна Кирилівна, протягом багатьох років очолювала Дніпропетровську обласну організацію Всеукраїнської спілки краєзнавців. У передмові до другого випуску альманаху вона так формулює мету видання:

«Багатство джерельної спадщини українського козацтва дозволяє віднаходити нові сюжети в його історії, поглиблювати дослідження раніше поставлених питань, вносити уточнення до вже оприлюднених  в дослідження фактів тощо. (…) А питання походження, становлення і розвитку козацтва, його ролі в історії українського народу, духовної спадщини тощо, залишаються все такими ж науково актуальними і важливими для формування громадянського суспільства нашої держави».

Адресувався альманах широкому колу читачів: науковцям, студентам, краєзнавцям.

«Січеславський альманах» вміщує статті переважно місцевих науковців (а також наукових співробітників Запоріжжя та Харкова), які досліждують історію українського козацтва (запорозького, лівобережного, слобідського), або займаються джерелознавчими та історіографічними проблемами. Зокрема, майже у кожному випуску є статті Надії Ченцової (кандидат історичних наук, професор кафедри історії та політичної теорії Національного гірничого університету, м. Дніпро), Владислава Яценка (аспірант кафедри історії України Харківського національного універстету), Світлани Абросимової, яка, на жаль покинула цей світ на початку 2011 року (кандидат історичних наук, працювала провідним науковим співробітником Дніпропетровського історичного музею ім. Д.І. Яворницького), Надії Швайби (кандидат історичних наук, асистент кафедри джерелознавства, історіографії та спеціальних історичних дисциплін Запорізького національного університету) та багатьох інших науковців. Свій внесок у дослідження найрізноманітнішого спадку козацьких часів зробила і Людмила Гурай (завідувачка сектору рідкісних і цінних документів Дніпропетровської обласної унівесальної наукової бібліотеки), залишивши на сторінках історичного альманаху статтю про бібліотеку Андріяна Івановича Чепи – славетного українського патріота кінця XVIII – початку XIX ст.

Вражає різноманіття тематики статей, надрукованих на сторінках редагованого нею видання, самої Ганни Швидько. Ось тільки декілька назв наукових статей: «Миргородський полк за переписом 1738 року», «Козацьке минуле сучасного мегаполісу», «Запорозьке козацтво у творчій спадщині М.Ф. Комарова», «Джерела до історії міграції населення гетьманщини та Задніпров’я у XVIII столітті в фондах Архіву зовнішньої політики Росії», «Легендарний і реальний кошовий отаман» та інші.

На сьогодні видано 7 випусків збірника наукових праць. Нині видання через низку причин призупинило вихід. Маємо надію, що «Січеславський альманах» взявши тайм-аут, ще відновить своє існування та порадує істориків, краєзнавців, бібліотекарів своїм різноманіттям недосліджених і малодосліджених сторінок історії українського козацтва.

Фото з сайту - http://www.nmu.org.ua/ua/content/news/?ELEMENT_ID=4909

 

Ірина Груба
Бібліографія:

Січеславський альманах: зб. наук. праць з історії українського козацтва. Вип. 1.– Дніпропетровськ: НГУ, 2005.– 191 с.
Січеславський альманах: збірник наукових праць з історії українського козацтва. Вип. 2.– Дніпропетровськ: НГУ, 2006.– 175 с.
Січеславський альманах: зб. наукових праць з історії українського козацтва. Вип. 3.– Дніпропетровськ: НГУ, 2008.– 159 с.
Січеславський альманах: зб. наукових праць з історії українського козацтва. Вип. 4.– Дніпропетровськ: НГУ, 2009.– 155 с.
Січеславський альманах: зб. наук. праць з історії українського козацтва. Вип. 5.– Дніпропетровськ: НГУ, 2010.– 133 с.
Січеславський альманах: зб. наукових праць з історії українського козацтва. Вип. 6.– Дніпропетровськ: НГУ, 2011.– 124 с.
Січеславський альманах: зб. наук. праць з історії українського козацтва. Вип. 7.– Дніпропетровськ: НГУ, 2014.– 164 с.
Швидько Ганна Кирилівна: біобібліографічний покажчик.– Дніпропетровськ НГУ, 2014.– 137 с.– (Біобібліографія вчених).
Швидько Г. Історичні наукові студії у національному гірничому університеті // Вища школа: Науково-практичне видання. Видавицтво: тов-во «Знання» Україна КОО.– 2009.– № 2.– С. 86–91.
Створено: 08.02.2018
Редакція від 08.10.2020