Барон за походженням, педагог за покликанням

Барон за походженням, педагог за покликанням

Микола Олександрович Корф народився 2 липня 1834 року в сім’ї остзейського дворянина Олександра Федоровича Корфа та української шляхтянки, яка володіла маєтком Нескучне в Олександрівському повіті Катеринославської губернії.
Микола Корф рано втратив матір, а батько одружився вдруге з жінкою, яка недолюблювала маленького Миколу. Відрадою М. О. Корфа була нянька Олена Іванівна Альберті, яка виховувала його до шести років [9, с. 12]. З шести років Микола Корф жив у маєтку Вовче Воронезької губернії, куди його влаштувала тітка по матері Тетяна Тимофіївна Корф. Саме тут у „сімейній школі” Д. Д. Градовського він отримав базову домашню освіту.
З восьми до дев’яти років М. О. Корф жив у Новгороді, де його батько керував палатою державного майна. Це був останній період в житті коли він спілкувався з батьком. Через декілька років його не стало (1847 р.) і Микола Корф залишися повним сиротою.
Незадовго до смерті батька Миколу Корфа відправили до пансіону Крюммера, де навчання велося лише німецькою мовою. Тут, на думку самого М. Корфа, були закладені його перші засади політичного і громадянського розвитку [12, с. 67–68]. Через два роки Миколу Корфа перевели у відомий пансіон О. Філіппова в Петербурзі. Хоча в пансіоні панували досить суворі порядки, постать самого директора О. Філіппова була настільки неординарною, що це вплинуло на формування прихильності М. Корфа до шкільної та вчительської справи [9, с. 20].
У 1848 р. М. О. Корф вступив до Олександрівського ліцею, в якому навчався шість років. Викладання в ліцеї велося 4-ма мовами: російською, німецькою, французькою та англійською, які Микола Корф знав ще з пансіону. В ліцеї панувала сувора дисципліна, слухачів регулярно муштрували в ліцейському дворі спеціально найняті для цього унтер-офіцери. Навчальний курс не мав чіткої спрямованості. Тут викладали предмети історико-філологічного, юридичного, фізико-математичного характеру [9, с. 22]. Поряд з прихильністю до педагогічної діяльності, в ліцеї у Миколи Корфа виробився смак до літературних занять.
У 1854 р., завершивши ліцейський курс із срібною медаллю, М. О. Корф поступив на службу в департамент Міністерства Юстиції. Однак канцелярська робота не приваблювала його. Не зважаючи на вмовляння багатих і впливових родичів, серед яких можна згадати члена Державної ради, графа Модеста Андрійовича Корфа (1800–1876), Микола Олександрович, вступивши у права спадкоємця родового маєтку в с. Нескучному, залишив службу.
Одружись у 1856 р. з донькою катеринославського поміщика Марією Михайлівною Клевцовою, М. О. Корф повністю присвятив себе сім’ї, господарській діяльності в своєму маєтку і громадській роботі в губернії.
Маєток М. Корфа процвітав, селяни його поважали. Не забував він і про подальше самовдосконалення, виписуючи чимало журналів, книги різними мовами. Згодом в його маєтку зібралася чимала бібліотека. З появою дітей (дві доньки) він особисто розробив програму їхнього навчання.
Як дворянин і землевласник він брав живу участь в обговоренні насущних питань, які стояли перед Катеринославською губернією. Помітною була його участь у підготовці селянської реформи 1861 р. За повідомленням Б. Веселовського, він разом з відомими земськими діячами Д. Т. Гнедіним та Я. Я. Савельєвим входив до числа членів дворянського зібрання Олександрівського повіту. Під час засідань зібрання він наполягав на необхідності справедливого впровадження положень селянської реформи 1861 р. М. О. Корф був серед тих, хто виступив проти кріпосницького адресу катеринославських поміщиків на ім’я Олександра ІІ, в якому містилося прохання подовжити термін відробітку селянами повинностей [2, с. 281]. За спогадами відомого громадського діяча Д. Т. Гнєдіна, М. О. Корф був супротивником того, щоб селяни і надалі перебували під судовим контролем поміщиків (так званий інститут посередництва), вважаючи це залишками кріпацтва.
У 1866 р. Микола Олександрович Корф активно включається у земську роботу. П’ятого квітня 1866 р. відбулося перше засідання Олександрівського повітового земського зібрання, до якого М. О. Корф був обраний по курії землевласників. Зібрання виявило до нього велику довіру і обрало його секретарем сесії. Вже під час роботи першої сесії повітового земства М. О. Корф виявив активність і небайдуже ставлення до тих питань, які найближчим часом мало розв’язати земство. Для розширення представництва інтересів населення повіту в земському зібранні він клопотався перед Олександрівським земством про можливість надання права голосу орендарям при виборі земських гласних. Також М. О. Корф пропонував тимчасово запровадити інститут земських виконавців, які повинні були слідкувати за виконанням земських постанов до 1870 р. (до цього часу, на думку М. О. Корфа, земства вже стануть на ноги) [2, с. 281]. На цьому ж зібранні він завів мову про освіту. Питання розвитку освіти, на його думку, було найважливішим земським питанням. Одна з брошур М. О. Корфа, яка вийшла у Санкт-Петербурзі, так і називалась “Земське питання (про народну освіту)” [4]. В ній він писав, що у квітні 1866 р. запропонував Олександрівському земству на базі школи лісників відкрити школу, в якій би готували народних вчителів для сільських шкіл [4, с. 29–30]. Це, на думку М. О. Корфа, дало б земству змогу вже на початку його роботи реально підтримати народну освіту в повіті. Через те, що земство не мало вільних коштів для відкриття нових шкіл воно повинно було хоча б підтримувати їх та забезпечувати народними вчителями.
На повний голос М. О. Корф заявив про себе і в губернському земстві. Перше ж зібрання Катеринославського губернського земства (відбулося 15 вересня 1866 р.) катеринославський губернатор В. Д. Дунін-Борковський кваліфікував як антиурядове. Пряме відношення до такого його визначення губернатором мав М. О. Корф. У доповідній записці від 15.09.1866 р. та звіті міністру внутрішніх справ від 23 вересня 1866 р. В. Д. Дунін-Борковський писав, що “на обіді, який відбувся у губернського предводителя дворянства 15 вересня, Корф виголосив промову, якою бажав справити враження, надавши широкого значення земським установам і таку незламну їх стійкість, котру не можна вважати не перебільшеною” [8, арк. 118 а]. На думку губернатора, М. О. Корф переслідував при цьому мету збільшення повноважень земських установ і надання їм більшого значення [7, арк. 81 зв.].
Відчувши недовіру, нерозуміння і відверте вороже ставлення до своїх ініціатив з боку великих землевласників і консервативного дворянства, М. О. Корф, будучи людиною гордою, покинув лави губернського земського зібрання.
У 1867 р. група прогресивних земців намагалася повернути М. О. Корфа до роботи в губернському земстві. „Поважаючи Вас, як одного з перших і корисних діячів нашого губернського земства, – писали вони, – ...просимо не позбавляти нас задоволення мати Вас нашим корисним співробітником і в теперішню сесію” [9, с. 33]. Однак М. О. Корф так і не повернувся до роботи в губернському земстві. Водночас він продовжував працювати на користь земства в Олександрівському повітовому зібранні.
Як стверджує дослідниця А. І. Лохматова, більшість починань Олександрівського земства в перші роки діяльності були ініційовані саме М. О. Корфом [6, с. 32]. На першій сесії повітового земства він запропонував виділити із земського бюджету гроші для виплати добових і прогонних тим гласним (переважно селянам), які не в змозі були самі оплатити свій приїзд на сесію. Турбота М. О. Корфа про простих землеробів виявилась на п’ятій сесії повітового земства під час обговорення питання щодо утворення ощадно-позичкових товариств. Метою товариств, що створювались за участі земської управи, було створення умов для накопичення невеликих капіталів жителями повіту. Це в свою чергу відізвалося б на покращенні добробуту землеробського класу [10, с. 123]. На шостій сесії М. О. Корф наполіг на тому, щоб для небагатих жителів повіту була скасована плата за лікування в земських лікарнях [2, с. 286]. Питання розвитку медичної справи в повіті теж турбували М. О. Корфа. Ще на першій сесії він разом з головою Олександрівського земського зібрання графом В. Є. Канкріним запропонував впровадити стаціонарну систему надання медичної допомоги населенню [13, с. 445].
Повага до простих людей, демократизм та переймання М. О. Корфа всіма проблема, що стояли перед земством, дозволили йому посісти належне місце в числі гласних Олександрівського повіту. Його авторитет був таким незаперечним, що всі роки роботи в повітовому земському зібранні Микола Олександрович був його незмінним секретарем. У часи впровадження положень судової реформи М. О. Корф разом з повітовими гласними Л. К. Емніхом, В. М. Коростовцевим, І. Я. Нестелеєм та Г. О. Самойленко увійшов до складу дорадчої комісії. Комісія разом з повітовою земською управою займалася попередньою розробкою питань, які мало обговорити повітове земське зібрання у зв’язку з введенням в дію мирових судових установ в Олександрівському повіті [11, с. 50]. М. О. Корф особисто був причетний до розробки питань утримання дільничних мирових суддів, камер мирового суду та інших. Коли прийшов час обрання дільничних і почесних мирових суддів, земське зібрання майже одноголосно обрало М. О. Корфа дільничним суддею. Однак він через велику зайнятість у справі початкових народних училищ відмовився від наданої йому честі [11, с. 21–22]. Щоправда, М. О. Корф не відмовитися стати почесним мировим суддею і був обраний ним 7 лютого 1868 р. У подальшому він деякий час був головою мирового суду Олександрійського повіту.
Та серед всіх турбот земства М. О. Корф віддав перевагу освітній справі. На цій ниві ним було зроблено чимало. Зазначимо лише те, що з 1867 по 1872 рік М. О. Корф був неодмінним членом повітової училищної ради, в складі якої зробив все для того, щоб створити належні умови для ефективного існування народної школи. М. О. Корф запропонував ідею створення дешевої і короткотермінової народної школи з навчальним курсом у три зими. Саме ця школа, на його думку, була найбільш пристосована до селянського побуту, оскільки зимою селяни мають набагато менше роботи, ніж влітку.
Завдяки наполегливій діяльності М. О. Корфа і Олександрівського повітового земства, вже у 1872 р. в Олександрівському повіті функціонувало 55 початкових шкіл (це при тому, що до 1866 р. їх було всього чотири). Звітуючи перед училищною радою, М. О. Корф не став зупинятися на здобутках, які досягло земство за останні п’ять років, а говорив про насущні проблеми, які ще потребували свого вирішення [5, с. 123]. Більше того, він вважав за потрібне поширити свої ідеї в галузі освіти на всю Російську імперію. З цією метою він листувався з видатними просвітянами К. Ушинським, В. Кошем, І. Бєловим, Ф. Павленковим тощо [3, с. 12].
За активну діяльність на освітній ниві Петербурзьке педагогічне товариство обрало його у 1870 р. своїм почесним членом. Через рік те саме зробив Московський комітет грамотності при Московському університеті [9, с. 59].
На жаль, активна просвітницька робота М. О. Корфа в земських структурах тривала недовго. У 1872 р. на виборах гласних повітового земства його кандидатуру було відхилено по курії землевласників. Відомий земський та освітній діяч Д. Т. Гнєдін згадував, що Микола Олександрович, дізнавшись про таку несправедливість трохи не зліг [2, с. 282]. Сам М. О. Корф у листі до Х. Д. Алчевської писав: “20 травня я урочисто був забалотований в повітові гласні двома третинами голосів на виборчому з’їзді землевласників Олександрійського повіту. Не маємо дивуватися тому, що могла зібратися зграя негідників і за допомогою балотування позбутися чесної людини” [9, с. 60]. Звичайно, не лише через порядність і сумлінність М. О. Корфа позбавили права гласного. Взагалі він ще зі шкільних років не відносився до „законослухняних”. Для земців консервативного напрямку він був дуже незручним гласним, адже його ініціативи в справі розвитку народної освіти потребували великих коштів. М. О. Корф кожного року просив земське зібрання надати кошти повітовій училищній ради для розвитку освітньої справи. Хоч гроші він просив не для себе, деяких гласних це дуже дратувало. Та не тільки це надокучало земцям, які належали до числа великих землевласників. М. О. Корф послідовно відстоював тезу про неможливість наділення будь-кого привілеями. Він виступив проти привілеїв великим землевласникам, які давали їм право не відбувати підводну повинність і проходити до земського зібрання без виборів. М. О. Корф вважав користування привілеями для себе образливим і був проти того, щоб хтось інший ними користувався [1, с. 61]
Дії купки незадоволених земською діяльністю М. О. Корфа не змогли похитнути довіру до нього з боку всього населення повіту. По всіх мирських сходах Олександрівського повіту М. О. Корф переважною більшістю голосів був обраний гласним від трьох сільських з’їздів. Однак він відмовився продовжувати земську роботу, склавши з себе повноваження гласного повітового земського зібрання і члена училищної повітової ради. Один з перших біографів М. О. Корфа М. Л. Пісковський виправдовував його відмову тим, що на початку 1870 р. змінився порядок заснування та існування народних шкіл і стало неможливо нормально працювати [9, с. 67]. Друг М. О. Корфа Д. Т. Гнєдін не зміг знайти виправдання діям М. О. Корфа і вважав, що своєю відмовою він образив як суспільство, яке його обрало так і справу, якій він служив [2, с. 283].
Невдовзі після неприємної історії з обранням М. О. Корфа до земства, він разом із сім’єю залишив Росію і оселився в Женеві, де прожив до 1880 р. Тут він займався переважно вихованням доньок, але й не забував про громадські справи. Він влаштував у Женеві „Російську сімейну школу”, яка існувала 7 років [12, с. 76]. М. О. Корф продовжував займатися плідною літературною діяльністю. У 1878 р. він випустив другу частину „Руководства к наглядному обучению”, а згодом „Історію Сходу, Греції та Риму – для навчання і самоосвіти” [9, с. 75].
Не зважаючи на тривале перебування М. О. Корфа за кордоном, він не забував про батьківщину, часто сюди навідувався. Причина крилася в тому, що Микола Олександрович Корф вважав українські степи своїми рідними. За ними сумував більше ніж за яскравим Петербургом чи мальовничою Женевою [9, с. 69–70].
Нарешті М. О. Корф повертається на батьківщину і відразу включається у вир активної громадської діяльності. У 1881 р. під його керівництвом був проведений з’їзд земських народних вчителів Херсонської губернії. У червні 1883 р. його обрали керівником учительського з’їзду в Бердянську, а у вересні того ж року – попечителем ремісничого училища, влаштованого на кошти Д. Т. Гнєдіна [12, с. 76–77]. М. О. Корф як і раніше друкувався у декількох періодичних виданнях: „Вестник Европы”, „Семья и школа”, „Народная школа” тощо.
Перебуваючи на піку своєї активності, повний сил Микола Олександрович помер несподівано рано. Це сталося 13 листопада 1883 р. в місті, в якому почалася його життєва біографія – Харкові. Але, навіть того, що він зробив вистачило для того, щоб увійти у число діячів, які своєю працею прислужилися на користь Придніпровського краю.

Бібліографічні посилання
1. Веселовский Б. История земства за сорок лет.– СПб., 1911.– Т. 3.– 708 с.
2. Веселовский Б. История земства за сорок лет.– СПб., 1911.– Т. 4.– 696 с.
3. Ковнір Н.М. Микола Олександрович Корф – педагог, публіцист, земський діяч // Грані.– 2002.– № 5.– С. 10–14.
4. Корф. Земский вопрос (о народном образовании).– СПб, 1867.– 64 с.
5. Корф Н. А. Доклад училищному Сонету члена III участка барона Н. А. Корфа за 1871–1872 учебный год // Доклад Александровскому училищному совету членов его: Ф. Ф. Малеева, Д. Т. Гнедина, Е. И. Шабельского, барона Н. А. Корфа и фон-Шварца, о произведенной каждым их них ревизии училищ, за 1871–1872 учебный год.– Екатеринослав, 1872.
6. Лохматова А. І. Катеринославське земство.– Запоріжжя: РА «Тандем-У», 1999.– 200 с.
7. Російський державний історичний архів (далі РДІА).– Ф. 1282.– Оп. 3.– Спр. 127.
8. РДІА. Ф. 1284.– Оп. 92.– Спр. 35.
9. Песковский М. Л. Барон Н. А. Корф. Его жизнь и общественная деятельность.– СПб., 1893.– 95 с.
10. Протоколы Александровского уездного земского собрания очередной сессии с 26 сентября по 3 октября 1870. С приложениями.– Екатеринослав, 1871.
11. Протоколы чрезвычайного Александровского уездного земского собрания, для выбора мировых судей. 4–8 февраля 1869 г. с приложениями.– Екатеринослав, 1869.
12. Семенов Д. Д. Барон Николай Александрович Корф // Острогорский В., Семёнов Д. Д. Русские педагогические деятели.– М., 1887.– С. 66–88
13. Систематический сборник постановлений Александровского уездного земского собрания. 1866–1899.– Александровск, 1900.
Ігор Кочергін


Бібліографія
Августевич И. И. Н. А. Корф – выдающийся деятель русской народной школы // Белгородский педагогический институт: Ученые записки.– Белгород, 1959.– Т. 2.– С. 124–137.
Авчинников А. Г. Пятидесятилетие земства // Приднепровье. Памятная книжка Екатеринославской губернии на 1914 год.– Катеринослав, 1914.– С. 196.
Великое и трудное дело предстоит вам... // В. И. Лазебник. Неизвестная Екатеринославщина : исторические очерки. Дніпропетровськ : Дніпрокнига, 2012. С. 72–83 : фот.
Веселовский Б. История земства за сорок лет.– СПб., 1911.– Т. 4.– С. 280–285.
Гаєвська Л. Микола Корф: громадська й педагогічна діяльність. -Умань : РВЦ «Софія», 2008.- 124 с.
Козырев А. В. Н. А. Корф (1834–1883). Русский педагог.– Ставрополь, 1948.– 12 с.
Кочергін І. О. Діяльність М. О. Корфа в земських установах Катеринославської губернії // Історія і культура Придніпров’я. Невідомі та маловідомі сторінки: Науковий щорічник.– Дніпропетровськ: НГУ, 2004.– Вип. 1.– С. 54–62.
Кушніренко І. К. Барон Микола Олександрович Корф. Одержимий з провінції : сторінки із книги життя / І. К. Кушніренко, В. І. Жилінський.- Запоріжжя : Дніпров. металург, 2010.- 221 с.
Лісниковська І. C. М. О. Корф і розвиток освіти в Наддніпрянській Україні (60–80-ті рр. ХІХ ст.) // Наддніпрянська Україна: історичні процеси, події, постаті : зб. наук. праць.- Дніпропетровськ : Видво ДНУ, 2007.- Вип. 5. - С. 184–190.
 Лопатіна О. М. Барон Корф – видатний просвітитель Запорізького краю // Придніпров’я: історико-краєзнавчі дослідження : зб. наук. праць. -Дніпропетровськ : Вид-во ДНУ, 2009.- Вип. 7. -С. 149–153.  
Любимов С. В. Титулованные роды Российской империи : Опыт подробного перечисления всех титулованных российских дворянских фамилий, с указанием происхождения каждой фамилии, а также времени получения титула и утверждения в нем. -Москва : ФАИР-ПРЕСС, 2004.- 368 с.

Михайлова Л. Педагогическая деятельность и педагогические взгляды Н. А. Корфа.– М., 1956.– 16 с.
Песковский М. Л. Барон Н. А. Корф. Его жизнь и общественная деятельность.– СПб., 1893.– 95 с.
Світленко С. І. Корф Микола Олександрович (1834–1883) // Діячі державної влади та самоврядування Дніпропетровської області : історичні нариси : у 2 т. Дніпропетровськ : АРТ-ПРЕС, 2009. Т. 1. С. 364–373.

Смирнов В. З. Н. А. Корф // Очерки истории школы и педагогической мысли народов СССР. Вторая половина ХІХ в.– М.: Педагогика, 1976.– С. 313–320.
* * *
Ковнір Н. М. Микола Олександрович Корф – педагог, публіцист, земський діяч // Грані. - 2002.-  № 5.-  С. 10–14.
Сараєва О. В. Громадська і культурно-просвітницька діяльність М. О. Корфа в Катеринославській губернії // Грані.-  2012.-  № 10. - С. 6–10.
* * *
Корф Микола Олександрович // http://uk.rodovid.org/wk/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%81:584093 Корф Микола Олександрович // http://www.spadshina.com/programs/vidatni-ukrayintsi/korf-mikolaoleksandrovich/  


 01.07.2019
 (36 переглядів)