Антон Іванович Задонцев

Антон Іванович Задонцев

Трудова діяльність А.І. Задонцева тісно пов’язана з Всесоюзним науково-дослідним інститутом кукурудзи  у м. Дніпропетровську, в якому він плідно працював протягом 40 років, з яких 30 останніх – директором.
Народився 16.08.1908 р. в с. Ставидли Олександрівського району Кіровоградської області. Після закінчення сільської школи в 1923 р. вступив до Златопольського сільськогосподарського технікуму, по закінченні якого продовжив навчання у Білоцерківському сільськогосподарському інституті.
Отримавши в 1929 р. агрономічну освіту, залишився працювати в цьому ж інституті на кафедрі рослинництва. У 1930–1932 рр. проходив аспірантську підготовку спочатку при Українській академії наук, а потім в Українському НДІ зернового господарства (м. Харків). Після аспірантури працював в цьому інституті старшим науковим співробітником, потім завідувачем лабораторії зимостійкості озимих хлібів.
В 1933 р. Український науково-дослідний інститут перевели з Харкова до Дніпропетровська, і А.І. Задонцев очолив колектив. У 1941 р. разом з інститутом переїхав до м. Саратова, за місцем перебування науково-дослідного інституту сільського господарства південного Сходу. А.І. Задонцева призначили директором УНДІ зернового господарства.
Повернувшись наприкінці 1943 р. з евакуації до м. Дніпропетровська, продовжив працювати на посаді директора. Згодом при утворенні на базі УНДІЗГ Всесоюзного науково-дослідного інституту кукурудзи його затвердили директором. На цій посаді він працював до свого останнього дня – 05.12.1971 р.
Науковий ступінь кандидата с.-г. наук і вчене звання старшого наукового співробітника за фахом фізіологія рослин було присвоєно у 1937 р. У 1951 р. його обрали членом-кореспондентом академії наук Української РСР, у 1956 р. – членом-кореспондентом Всесоюзної академії с.-г. наук ім. В.І. Леніна і в 1960 р. – дійсним академіком ВАСГНІЛ.
Головним об’єктом досліджень вченого була озима пшениця – він здійснив широкомасштабні дослідження з основних питань зимостійкості озимих хлібів в агрокліматичних умовах Степу УРСР і запропонував дієву систему заходів, які попереджають загибель посівів від зимових пошкоджень. Під керівництвом вченого виконана серія експериментальних робіт, присвячених вивченню основ біології озимих культур.

  У результаті проведених під керівництвом А.І. Задонцева пошукових робіт вперше у світовій практиці був використаний препарат «тур» для заглиблення вузла кущення рослин озимої пшениці, що відкрило принципово нові можливості для підвищення зимостійкості та продуктивності озимих. В 1968 р. вченому видано авторське посвідчення на запропонований спосіб.
А.І. Задонцев нагороджений орденами Червоної Зірки, Жовтневої Революції, чотирма орденами Трудового Червоного Прапору та багатьма медалями. У 1951 р. йому присуджено Державну премію СРСР, у 1958 р. – почесне звання заслуженого діяча науки УРСР, у 1978 р. – Першу Премію Ради Міністрів СРСР (посмертно).
А.І. Задонцев був організатором широкої мережі дослідних станцій інституту, фундатором дослідного господарства «Дніпро». Загальна кількість наукових публікацій перевищила 150. Під його безпосереднім керівництвом 35 аспірантів і здобувачів захистили кандидатські дисертації, 5 з яких стали докторами сільсько-господарських наук, була створена школа рослинників-фізіологів.

                                                                         Література
А.И. Задонцев: [Некролог] // Правда.– 1971.– 7 дек.; Также: Днепров. правда.– 1971.– 7 дек.; Также: Зоря.– 1971.– 7 груд.
Дудко Г. Он уважал людей и верил в них // Наше місто.– 1998.– 1 верес.
Лебідь Є. Життя та діяльність академіка  ВАСГНІЛ А.І. Задонцева / Є. Лебідь, В. С. Циков // Бюлетень Інституту зернового господарства .- 2008. - № 35. -  С. 3-6
Пільонов О. Солоні колоски: Сьогодні академіку А.І. Задонцеву виповнилося б вісімдесят... // Зоря.– 1988.– 16 серп.
Пругло В. Видатний учений-рослинознавець. До 70-річчя з дня народження А.І. Задонцева // Зоря.– 1978.– 16 серп.
Трудар хліборобської науки // Сіл. вісті.– 1968.– 16 серп.
Циков В. Слово про вченного і організатора науки / В. Циков // Зоря.-  2008. - № 90(16.08). -  С. 4
                                                                       * * *
Задонцев Антон Иванович // www.cnshb.ru/akdil/akad/base/RZ/000583.shtm
Задонцев Антон Иванович // http://latifundist.com/dosye/zadontsev-anton-ivanovich


 30.07.2018
 (26 переглядів)