165 років тому (1858 р.) на хуторі Веселий Олександрівського повіту Катеринославщини народився Адріан Феофанович Кащенко, письменник, просвітянин.

165 років тому (1858 р.) на хуторі Веселий Олександрівського повіту Катеринославщини народився Адріан Феофанович Кащенко, письменник, просвітянин.

Видатний український письменник, книговидавець, просвітній і культурний діяч Адріан Кащенко своїм життям і творчістю тісно пов’язаний із Катеринославщиною.

Народився у сім’ї небагатого поміщика Ф.Г. Кащенка. З 1867 р. Адріан навчався у катеринославській класичній гімназії, юнкерському училищі, служив офіцером. У Катеринославі працював контролером на залізниці. Мешкав на вул. Польовій (пр. Олександра Поля).

Подорожі по місцях Запорозької Січі підштовхнули до письменницької роботи. Перше оповідання, написане в жанрі анекдоту «Жар-птиця, або З паном  не  братайся, в прийми не бери і жінці правди не кажи» за підписом «А. Торішній», вийшло у Катеринославі 1883 р. і стало першою українською книжкою на Придніпров’ї. 

Поступово письменник розширює жанрові діапазони, пише вірші, історичні, соціально-психологічні, ліричні, сатиричні оповідання, драми, повісті, нариси, памфлети. Його твори друкувалися в журналах «Літературно-науковий вісник», «Рідний край», «Молода Україна», «Дніпрові хвилі», «Добра порада», декламаторі «Розвага», збірці «З неволі», виходили окремими виданнями у Києві, Полтаві, Катеринославі, Петербурзі, Лейпцигу. Письменник порушував соціальні проблеми: доля українців-переселенців на чужині, майбутнє українського народу, місце інтелігенції у суспільстві, її участь у громадсько-політичному русі. У повістях «З Дніпра на Дунай», «Зруйноване гніздо» показав трагічну долю запорозьких козаків після ліквідації Січі. Виступав з популярно-пізнавальними історичними творами («Запорозька слава», «На руїнах Січі», «Під Корсунем», «Оповідання про славне Військо Запорозьке низове»), історико-краєзнавчими нарисами («Великий Луг запорозький»), історичними портретами національних героїв України («Над Кодацьким порогом» – про гетьмана І. Сулиму; «Гетьман Сагайдачний», «Кость Гордієнко-Головко – останній лицар Запорожжя», п’єсою «За віру і честь (Зразки життя українських козаків ХVІІ віку)». Йому належить переклад українською мовою «Казки про рибалку та рибку» О. Пушкіна.

У Катеринославі А. Кащенко брав активну участь в роботі «Просвіти», був заступником голови товариства. Виступав із літературними, історико-етнографічними рефератами, видав брошуру-довідник «Як і для чого ми уряжаємо “Просвіти”» (1917), надрукував п’єсу «Напровесні», дослідження «Бусурманська неволя в українській народній поезії», коротку історію про Військо Запорозьке для народного читання «Оповідання про славне Військо Запорозьке Низове» (1916), оповідання про Самійла Кішку та Петра Сагайдачного, нарис про Великий Луг.

У 1917–1919 рр. у Катеринославі діяло Українське видавництво, яке невдовзі стало видавництвом А. Кащенка і де він надрукував більшість своїх творів. Історичні повісті та оповідання принесли йому найбільшу популярність і любов читачів.

Помер А. Кащенко 29 березня 1921 р. Труну, вкриту червоною китайкою, везли волами, траурна процесія розтяглася на багато кілометрів, в останній шлях письменника проводжали тисячі робітників заводів, гімназисти, викладачі навчальних закладів Катеринослава. Похований А. Кащенко на Севастопольському цвинтарі, нині – Севастопольський парк (могила не збереглася). 
Бібліографія


Кавун  М.Е.    Андріан Кащенко // Сади та парки в історії Дніпра. Севастопольський парк - міський пантеон Дніпра : історія. Пам'ять. Мартиролог / М. Е. Кавун. - Дніпро : АРТ-ПРЕС, 2020. - С. 170-173.


Кащенко Адріан (Андріан) Феофанович (1858-1921) // Енциклопедія історії України: У 8 т. - К. : Наукова думка, 2007. - Т.4: Ка - Ком. - С. 159-160.

Чабан М. Будій приспаних сердець // Вічний хрест на грудях землі: Худож.-документ. нариси.– Дніпропетровськ: УкВ ІМА-прес, 1993.– С. 32–38.


Чабан М. Доба спалила й пропекла // З любові і муки... / Ф. Білецький, М. Нечай, І. Шаповал та ін.– Дніпропетровськ: ВПОП «Дніпро», 1994.– С. 72–75.


Чабан М. Діячі Січеславської «Просвіти». Біобібліограф. словник.– Дніпропетровськ, 2002.– С. 232–240.


Чабан, М.    Кащенко Адріан Феофанович [Текст] / М. Чабан // Енциклопедія Сучасної України / Нац. акад. наук України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України. - К. : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2012. - Т. 12: Кал-Киї. - С. 526-527 . 

 Шумейко, О.    Топографія досліджень Великого Лугу Запорозького (за творчістю письменника Андріана Кащенка) // Українське козацтво в етнокультурному просторі Наддніпрянщини : мат-ли наук.-практ. конф., що відбулися під час VI та VII іст.-культуролог. фестивалю Мамай-fest 31 травня 2013 р. та 6 червня 2014 р. / Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Рильського та ін. - Нікополь : Принтхаус “Римм”, 2014. - С. 80-89.


  ***

Нечипоренко М.    Будій козацької гідності: [Спогади брата Миколи Феофановича Кащенко про Адріана Кащенка] // Фермер Придніпров'я. - 2019. - № 8(20.02). - С. 5: фот.


 30.08.2023
 (13 переглядів)