Никанор Штанський: чиновник, який став головою управи

Штанський Никанор Іванович
Никанор Штанський: чиновник, який став головою управи

Україна, Дніпропетровська область

  • 09.08.1818 – 8.09.1872 |
  • Місце народження: с. Хотімля Вовчанського повіту Харківської губернії |
  • голова управи з 24.10.1869 по 8.09.1872, громадський діяч

Утриманням Богоугодного закладу, земським податком переважно займалася Катеринославська губернська земська управа під головуванням Н.І. Штанського.

Найбільш ранні відомості про Никанора Івановича Штанського маємо з Пам’ятної книги Катеринославської губернії за 1864 рік. Цього року він мав чин надвірного радника і обіймав посаду голови губернської палати кримінального суду.

Із запровадженням земських установ Н.І. Штанський долучився до формування перших повітових і губернських земських зібрань. У 1865 р. був обраний від дворян-землевласників до числа гласних Павлоградського повітового земського зібрання. На першій сесії Павлоградського повітового земського зібрання його обрали губернським гласним. Таким чином, колезький радник Н.І. Штанський увійшов до числа гласних першого губернського земського зібрання.

Губернська земська управа. Фото з фонду ДОУНБ.

На першому ж засіданні губернського земства 15 вересня 1866 р. кандидатуру Н.І. Штанського запропонували в секретарі зібрання, але вона не пройшла. Через два дні його обирають до комісії, яка займалася розкладкою губернського земського збору. Отже, гласний Н.І. Штанський виявив активність, що було помічено. 

На грудневому зібранні губернського земства, яке відбулося 15 грудня 1866 р. увійшов до комісії для розробки проєкту навчальної ремісничо-господарської ферми, а на другій черговій сесії губернського земства 21 листопада 1867 р. знову був пропонований у секретарі зібрання, а також балотувався в голови управи, причому набрав найбільше голосів, однак обійняти посаду голови управи відмовився.

Під час роботи другого чергового Павлоградського повітового зібрання він уже мав чин надвірного радника. На сесії не з’явився через зайнятість роботою в губернській кримінальній палаті.

Судячи з усього, Н.І. Штанський належав до консервативного крила гласних. Про це свідчить епізод, який стався на надзвичайному губернському земському зібранні 25 лютого 1868 р. Н.І. Штанський устряв у полеміку з секретарем зібрання О.М. Полем з приводу можливості подати скаргу на дії голови зібрання, яким на той час був П.А. Струков. Н.І. Штанський вважав, що перед тим, як скаржитися, необхідно обговорити в зібранні, чи були відповідні дії голови законними, а вже тоді подавати скаргу. О.М. Поль у свою чергу вважав, що скаргу можна подавати і без подібного обговорення.

Штанский Н.И. О публичных докладах дел в Екатеринославле. Фото: https://naukaprava.ru/catalog/435/736/3088«Благонадійний»  голова управи

Можливо, що саме через «благонадійність» голова зібрання П.А. Струков і консервативне крило губернського земства підтримало Н.І. Штанського під час висування кандидатури голови губернської земської управи після відмови попереднього голови управи М.Б. Герсеванова. 24 жовтня 1869 р. він набрав найбільше голосів і став головою управи. Незадовго до обрання на посаду голови управи Н.І. Штанський увійшов до складу змішаної комісії земського зібрання, але, звісно, що мусив із неї вийти, оскільки голова управи не міг поєднувати діяльність в управі та різних земських комісіях.

Утримання Богоугодного закладу

За рік перебування головою управи Н.І. Штанський зміг налагодити нормальне утримання Богоугодного закладу, за що 30 жовтня 1870 р. воїнський губернський начальник Н.С. Мазаракій висловив вдячність голові та членам управи «за зразкове утримання Богоугодного закладу». Загалом медична частина була однією з пріоритетних для губернської управи у 1870–1871 рр. 16 березня 1871 р. за рішенням земських зборів при губернській земській управі була відкрита безкоштовна лікарня. Оскільки вона користувалася популярністю, потік хворих зростав. Внаслідок цього Н.І. Штанський просив зібрання збільшити асигнування для цієї лікарні, а також звернувся до гласних з проханням висловити від імені земства вдячність лікарям, серед яких був і відомий лікар Павло Никифорович Бойченко (в подальшому стане головним лікарем губернської земської лікарні). 

Головний корпус Губернської земської лікарні.1910-ті роки. Фото: https://www.shukach.com/ru/node/12407 

Перевірка діяльності управи у 1871 р. виявила, що Богоугодний заклад перебуває під постійним контролем членів управи, яка намагається поліпшити інфраструктуру і постачання цього закладу. Єдиною серйозною проблемою, яка залишалась в лікарні, була відсутність водогону, але для його спорудження потрібен був час. У цілому після перевірки земська комісія висловила лікарям закладу і управі вдячність. Також комісія виявила, що всі постанови зібрання виконані своєчасно, управа брала активну участь у покращенні шляхів сполучень, вживала заходів щодо відкриття у 1871 р. ремісничих шкіл (жодної, на жаль, не відкрито), діловодство управи перебуває в порядку. 

Одним із важливих питань, яке вирішувалося земством під час головування Н.І. Штанського в управі: як визначити принцип обкладання населення земським податком. Гласні дискутували, пропонуючи вибрати одну з систем: подвірну або поземельну. Під час 6-ї чергової сесії губернського земства Н.І. Штанський був серед тих, хто брав активну участь в обговоренні цього питання.

На жаль, земська діяльність Н.І. Штанського була нетривалою. Першого червня 1872 р. він поїхав у відрядження, залишивши виконуючим обов’язки члена управи П.О. Янченка. Після повернення голова управи сильно захворів і помер 8 вересня 1872 року.

Ігор Кочергін
Бібліографія:

Отчет Екатеринославской губернской земской управы за 1872 год.– Екатеринослав: Губернская типография, 1873.
Павлоградское второе очередное уездное земское собрание с 19 по 27 сентября 1867 года.– Екатеринослав: В типографии губернского правления, 1868.
Памятная книжка Екатеринославской губернии на 1864 год. Екатеринослав: В Типографии Я. Чаусского, 1864.
Постановления Екатеринославского губернского земского собрания сентябрьской сессии 1866 Екатеринослав: Типография губернского правления, 1867.– 76 с.
Постановления очередного губернського земского собрания (с 21 ноября по 4 декабря 1867 года) Ноябрьской сессии 1867 года Катеринослав: Типография Я.М. Чаусского, 1868.– 600 с.
Постановления Екатеринославского губернского земского собрания 3-й очередной сессии с 5 по 24 января 1869 года. Екатеринослав: В типографии губернского правления, 1869.
Постановление IV очередного Екатеринославского губернского земского собрания с 22 октября по 5 ноября 1869 года. Екатеринослав: В типографии губернского правления, 1870.– 708 с.
Постановления V очередного Екатеринославского губернского земского собрания с 18 октября по 1 ноября 1870 года. Екатеринослав 1871.– 640 с.
Постановления VI очередного Екатеринославского губернского земского собрания с 18 по 21 декабря 1871 года.– Екатеринослав 1872.– 418 с.
Постановления чрезвычайного Екатеринославского губернского земского собрания. Февральской сессии 1868 года.– Екатеринослав: Печатано в типографии Чаусского, 1868.
РГИА.– Ф. 1284.– Оп. 92.– Д. 35.– Дело об открытии земских учреждений в Екатеринославской губернии.
РГИА.– Ф. 1284.– Оп. 92.– Д. 36.– Члены первого Екатеринославского губернского земского собрания. 1866 год.
Створено: 26.02.2020
Редакція від 08.10.2020