Щорічник «Придніпров’я»: живі сторінки міста

Щорічник «Придніпров’я»: живі сторінки міста

Україна, Дніпропетровська область

Книга, що дозволить зануритися в життя Катеринослава 1914 року.

Епоха розвиненого капіталізму початку ХХ століття змінила Катеринослав, перетворивши його в найбільший промисловий центр Південного Придніпров’я. У 1914 році Катеринослав — одне з центральних, за кількістю населення, зі складною інфраструктурою, сучасне європейське місто. Зорієнтуватися в такому великому місті досить складно як діловій людині, так і простому міському мешканцю. Переслідуючи, спочатку суто прагматичні цілі, Катеринославський губернський статистичний комітет став друкувати довідкове видання «Пам’ятні книжки». У них публікувалися змістовні й цікаві нариси з описом Катеринославської губернії. А з 1908 року в Катеринославі з’явилося ще одне довідкове видання під назвою «Приднепровье». У щорічнику, крім суто спеціальних календарних і довідкових відомостей, був розділ, присвячений опису промислового, історичного й культурного розвитку краю. На перших і останніх сторінках «Придніпров’я» містилася велика кількість барвистих рекламних оголошень різних фірм, товариств і тому подібне. Популярність та реклама зробила видання відносно дешевим (ціна щорічного випуску складала 75 коп. у палітурці), а значить і доступним для різних верств населення.

Календар «Приднепровье» посідає важливе місце в низці серійних довідково-краєзнавчих видань Катеринославщини початку XX століття. Це видання, яке збереглося лише в декількох примірниках, є неоціненним джерелом для будь-якого краєзнавця чи пересічного мешканця міста та краю. Заснований у 1908 році, календар «Приднепровье» видавався до 1914 року, витримавши 7 випусків (принаймні це ті, які вдалося знайти у бібліосховищах). Ось, що пише про це український історик, культуролог, публіцист, краєзнавець Максим Едуардович Кавун:

Щорічний календар «Приднепровье» з’явився на хвилі видання інформаційно-довідкових видань у Катеринославі кінця XIX – початку XX століть і підвищення загальної уваги до дослідження історичного минулого краю. Засновником і головним натхненником видання календаря став Олександр Григорович Авчинников (1866 – після 1917) – видатний катеринославський письменник, редактор і видавець, військовий за фахом, підполковник. Постать на сьогодні практично забута, дослідження біографії якого розпочалося тільки нещодавно. О. Г. Авчинников проводив велику популяризаторську роботу серед населення, видав понад 20-ти ілюстрованих книг та брошур із різних питань історії тогочасної Російської імперії, зокрема з військово-історичної тематики. У 1910 р. саме О.Г. Авчинников видав путівник і план Південноросійської промислової, сільськогосподарської та кустарної виставки у Катеринославі, а у 1917 р.– план міста Катеринослава з поясненнями. Після 1917 р. доля О.Г. Авчинникова невідома. Незважаючи на загальну різноманітну діяльність О.Г Авчинникова, головним результатом його редакторсько-видавничої діяльності в Катеринославі на початку XX ст. стало саме заснування та видання календаря-щорічника «Приднепровье».

На регіональному рівні календар «Придніпров’я», продовжуючи серію довідково-інформаційних видань, став усе ж таки виданням нового типу. По-перше, він мав оригінальну структуру, адже блок науково-популярних статей з історії краю мав окреме місце та займав ледь не третину книги. По-друге, тематика науково-популярного блоку відрізнялася великою широтою та значною мірою складалася з матеріалів саме українознавчого характеру. По-третє, календар «Приднепровье» став видатним явищем книжкової та поліграфічної культури краю початку XX ст. Він отримав абсолютно оригінальний дизайн (від обкладинки до заставок і кінцівок), і був широко ілюстрований малюнками з історичної тематики катеринославського художника Густава Берса.

Слід відзначити, що замальовки Г. Берса на сторінках календаря «Приднепровье» мали дуже широкий тематичний діапазон – від зображень степу та козаків до храмів, заводів і памятників міста Катеринослава та губернії. Сьогодні низка малюнків Г. Берса для календаря «Приднепровье» складає унікальний комплекс живописних робіт, який немає аналогів, та, можливо, заслуговує на видання окремим альбомом.  

Календар-щорічник О. Г. Авчинникова «Приднепровье», звичайно, був не першим інформаційно-довідковим виданням на Придніпров’ї. Історія даного типу видань в краї почалася у другій половині XIX ст., коли з’явилися «Памятная книжка Екатеринославской губернии» та згодом «Адрес-календарь Екатеринославской губернии». Іноді ці видання виходили під однією обкладинкою. Вони відрізнялися широтою поданої інформації, але мали винятково офіційний, сухий, довідковий характер. Наприкінці XIX ст. почав видаватися довідник «Весь Екатеринослав», у структурі якого також домінувала офіційна інформація, але дещо розбавлена науково-популярними статтями з історії міста, з інформацією про хронологію його історії, пам’ятні місця тощо.

Однією з яскравих новаторських рис календаря «Приднепровье» на тлі подібних видань початку XX ст. була українознавча спрямованість низки його матеріалів. Цікаво, що в календарі-щомісячнику, який вміщувався в кожному виданні книги, частина матеріалів була надрукована українською мовою зразка початку XX ст. Наприклад, у виданні 1910 р. присутній «Календарь сільських хозяїнів» з порадами сільськогосподарської тематики. У кожному випуску календаря містилася низка публікацій історико-краєзнавчого характеру з історії міста та губернії. Тільки за три перших роки видання (1908–1910 рр.) у календарі було вміщено 11 матеріалів історико-краєзнавчої тематики. Серед них: ілюстрований нарис «Екатеринославская губерния» Е.А. Штебера (випуск 1908 р.),  «Исторический очерк Приднепровья» (випуск 1909 р.), «Памятники Запорожья. Троицкий собор» Г.П. Надхина (випуск 1909 р.), «Памяти наших лучших людей. Светочи просвещения. Александра Акимовна Рындовская и Иосиф Федорович Алдырев» (випуск 1909 р.), «Памятники Запорожья. Самарский Пустынно-Николаевский монастырь» П. Сочинського та інші.

Назва видання еволюціонувала з року в рік: спочатку «Календарь-ежегодник «Приднепровье». Календарь и сборник сведений, полезных и необходимых каждому в ежедневной жизни». У виданні на 1912 р. присутня назва «Южно-русский ежегодник «Приднепровье». У 1913–1914 рр. календар було об’єднано з іншим відомим офіційним довідником і видано під назвою «Ежегодник «Приднепровье» и Памятная книжка Екатеринославской губернии», що, до речі, було свідченням набутої ваги останнього видання. Редактором календаря був О. Г. Авчинников, у 1913–1914 рр. календар видавався за спільною редакцією його та секретаря Катеринославського губернського статистичного комітету Н.Г. Подковирова.

У 1914 році під редакцією А. Г. Авчіннікова й секретаря СК Н. Г. Подковирова в друкарні Губернського Правління вийшов у світ альманах під назвою «Щорічник «Придніпров’я» й «Пам’ятна книжка Катеринославської губернії» на 1914 рік», який складався з календарних, довідкових та адресних відомостей. У ньому так само висвітлювалися юридичні питання, питання народної освіти, і, звичайно, статистика. Роздивляючись видання, можна отримати відомості про те, як оформити закордонний паспорт, дізнатися курс валют, тарифи на пересилання пошти з Катеринослава по всій земній кулі, таксу на візника і вартість квитків на залізниці. У розділі медицини та ветеринарії є адресні списки практикуючих стоматологів, акушерок і ветеринарів.

Зайве говорити, що календар-щорічник «Приднепровье», як і безліч інших видань, не пережив Першої світової війни, революції 1917 року та місцевих катаклізмів. 30 грудня 1914 р. газета «Приднепровский край» вмістила таке оголошення:

«Приднепровье» на 1915 год не выйдет в свет, вследствие нахождения редактора-издателя ежегодника, подполковника А.Г. Авчинникова в действующей армии».

Останній випуск календаря датований 1914 роком, відомостей про подальше видання календаря ми не маємо. Судячи з усього, історія календаря «Приднепровье» є ще одним прикладом відомої тенденції, коли багато видань, особливо серійних і таких, що продовжуються, «тримаються» саме на персоні редактора-видавця, а, отже, разом із ним зникають у минуле. Календар-щорічник О.Г. Авчинникова «Приднепровье» на сьогодні становить бібліографічну рідкість. Він залишається своєрідною енциклопедією краю початку XX ст. і, як джерело інформації, дуже шанований місцевими краєзнавцями та журналістами.

Використані матеріали дослідження М. Е. Кавуна

Ежегодник "Приднепровье" и памятная книжка Екатеринославской губернии на 1914 год [Текст] / ред.: Н.Г.Подковыров, А.Г. Авчинников. - Екатеринослав : Тип. Губернского Правления, 1914. - 420 с.

Наталя Кондратьєва
Бібліографія:

Календарь-ежегодник «Приднепровье» на 1908 год. Календарь и сборник сведений, полезных и необходимых каждому в ежедневной жизни / сост. и ред. А.Г. Авчинников.– Екатеринослав, 1908.– 261 с., ил., 2 л. карт.
Календарь-ежегодник «Приднепровье» на 1909 год. Календарь и сборник сведений, полезных и необходимых каждому в ежедневной жизни. 2-й год изд. / сост. и ред. А.Г. Авчинников.– Екатеринослав: тип. М.С. Копылова, 1908.– 380 с., ил. 1 л. фронт. (карт.), 1 л. карт.
Календарь-ежегодник «Приднепровье» на 1910 год. Календарь и сборник сведений, полезных и необходимых каждому в ежедневной жизни. 3-й год изд. / сост. и ред. А.Г. Авчинников.– Екатеринослав: тип. газеты «Южная заря», 1909.– 388 с., ил., 1 л. фронт. (карт.), 1 л. карт.
Календарь-ежегодник «Приднепровье» на 1911 год. Календарь и сборник сведений, полезных и необходимых каждому в ежедневной жизни. 4-й год изд. / сост. и ред. А.Г. Авчинников.– Екатеринослав, 1910.– 352 с., 1 л. карт., 1 л. ил.
Южно-русский ежегодник «Приднепровье» на 1912 год. Календарь и сборник сведений, полезных и необходимых каждому в ежедневной жизни. 5-й год изд. / сост. и ред. А.Г. Авчинников.– Екатеринослав, 1911.– 423 с., 1 л. карт., 4 л. ил.
Ежегодник «Приднепровье» и Памятная книжка Екатеринославской губернии на 1913 год / под ред. секретаря Екатер. губ. стат. комитета Н.Г. Подковырова и действ. чл. того же комитета А.Г. Авчинникова.– Екатеринослав, 1913.– 508 с., ил.
Ежегодник «Приднепровье» и Памятная книжка Екатеринославской губернии на 1914 год / под ред. секретаря Екатер. губ. стат. комитета Н.Г. Подковырова и действ. чл. того же комитета А.Г. Авчинникова.– Екатеринослав, 1914.– 420 с., ил., 1 л. портр.
* * *
Кавун М.Е. Олександр Авчинников: катеринославський краєзнавець, публіцист, редактор і видавець / М.Е. Кавун // Моє Придніпров’я: Календар пам’ятних дат Дніпропетровської області на 2016 р. / упоряд. І.С. Голуб.– Дніпропетровськ: ДОУНБ, 2015.– С. 177–184.
Максим Кавун
Створено: 10.09.2018
Редакція від 06.10.2020