Перший голова земської управи Дмитро Никонович Бразоль

Бразоль Дмитро Никонович
Перший голова земської управи Дмитро Никонович Бразоль

Україна, Дніпропетровська область

  • 9.05.1832 – після 1908 |
  • Місце народження: с. Хандаліївка Павлоградського повіту Катеринославської губернії |
  • Поручик, дворянин

Поручик, дворянин Д.Н. Бразоль виконував обов’язки голови Катеринославської губернської земської управи з 20.09.1866 р. по 3.12.1867 р.

З роду дворян-землевласників

Рід Бразолів належить до української козацької старшини. Предок Д.Н. Бразоля Василь Трохимович Бразоль (1723 – бл. 1803 р.) був значковим товаришем Гадяцького полку і сотником Герб дворян Бразолей. Фото: http://histpol.pl.ua/ru/petrovskij-poltavskij-kadetskij-korpus/ppkk-vospominaniya-pitomtsev-i-prepodavatelej?id=12087Грунським. Батько Никон Григорович (1800-?) за списком дворян Олександрівського повіту 1853 р. мав чин поручика, володів маєтком площею 9 213 дес. землі, в повіті не мешкав. 

Дмитро Никонович народився 9 травня 1832 р. у родині Никона Григоровича і Єлизавети Павлівни Бразолів (Є.П.– в дівоцтві Хандалєєва) в маєтку своєї матері біля с. Хандаліївка Павлоградського повіту. Визначенням Катеринославського дворянського депутатського зібрання від 25 вересня 1844 р. внесений до 3-ї частини родовідної книги дворян Катеринославської губернії, що було затверджено Департаментом Герольдії у 1845 році. Згідно списку дворян Олександрівського повіту 1859 р. він володів 77-ма кріпаками та маєтком площею 4 245 дес. землі, мав чин поручника, документів про відставку не надавав. Внесений до 3 частини родовідної книги дворян Катеринославської губернії, мав право брати участь у виборах депутатів до дворянського зібрання а також брати участь у його роботі.

Що стосується освіти Дмитра Никоновича, то у 1850 р. він закінчив Катеринославську класичну гімназію. У своїй Залив’янській економії активно займався землеробством, за що у 1861 р. обраний дійсним членом Імператорського товариства сільського господарства Південної Росії.

У 1866 р., з початком роботи новоутворених земських установ, поручник Д.Н. Бразоль увійшов до числа гласних першого губернського земського зібрання, від дворян-землевласників Олександрівського повіту. Брав участь у роботі першого, другого чергових, а також надзвичайного (25.02.–4.03.1868 р.) губернських земських зібрань.

Обраний в голови більшістю

На одному із засідань першого чергового губернського земського зібрання, яке відбулося 20 вересня 1866 року, обраний головою губернської земської управи. У повідомленні катеринославського губернатора до міністра внутрішніх справ зазначалося, що „обраний головою Бразоль, поміщик Олександрівського повіту; він досі не брав участі в громадських справах і тому його напрямок залишається не з’ясованим”.

Земські гласні складали присягу у Преображенському соборі. Фото з колекції ДОУНБ.

Судячи з усього, Д.Н. Бразоль користувався серед колег земців повагою. В день закриття перших губернських земських зборів 29 вересня 1866 року до Дмитра Никоновича від імені земства звернувся гласний від Ростовського повіту Іван Онисимович Янович: „Жереб поставив вас, Дмитре Никоновичу на чолі губернського земського управління. Перед вами багато роботи, а скільки саме, ми через новизну справи не можемо визначити. Ви обрані в голови більшістю. Більшість любить і поважає вас за прямий, спокійний і миролюбний напрямок думок. Напучуємо вас і ваших співробітників, членів управи, одностайним дружнім бажанням досягти повного успіху в майбутній праці й здійснити для нашої губернії благо”. 

Подання у відставку

Головування Д.Н. Бразоль в управі було не тривалим. Вже 2 грудня 1867 р. Д.Н. Бразоль і вся управа в повному складі подали у відставку. Причиною цьому послужила неузгодженість дій членів новоутвореної управи, а також негативний висновок ревізійної комісії губернського земського зібрання.

Один із членів управи – гласний від Павлоградського повіту Семен Олексійович Коростовцев, на якого було покладено обов’язок завідування богоугодним закладом, побачив порушення права управи на безпосереднє управління справами богоугодного закладу. В заяві до Катеринославського губернського земства він виклав своє бачення проблеми. Проблема полягала в тому, що старший лікар богоугодного закладу Стадіон здійснював постачання закладу із порушеннями, на що С.А. Коростовцев звернув увагу управи. Однак управа не відреагувала належним чином, більше того остання звинуватила С.А. Коростовцева в дріб’язковості. В результаті він відмовився виконувати обов’язки члена управи через те, що „... управа, видаючи свого члена, який їй не догодив, на образу без покарання будь-якій сторонній особі, принижує гідність звання члена” (управи – І.К.). Д.Н. Бразоль та ще один член управи І.Д. Яковлєв виправдовували свої дії, справа набула розголосу. Свою роль зіграв також негативний висновок ревізійної комісії. „Дії та результати діяльності управи не відповідають очікуваним”, – мовилося у звіті комісії ”. Хоча висновок комісії в цілому був задовільний і земство висловило довіру членам управи, весь склад управи подав у відставку.

Втім Д.Н. Бразоль, хоча й відмовився виконувати обов’язки голови управи,  погодився стати почесним членом управи. На надзвичайному зібранні губернського земства 28 лютого 1868 р. він прийняв на себе цей обов’язок. Після обрання, він звернувся до зібрання зі словами: „Одностайне обрання мене на посаду почесного члена управи доводить мені, що з вашого боку я не бачу жодного незадоволення моєю колишньою діяльністю на посаді голови управи”. Втім, не зважаючи на довіру, Дмитро Никонович не затримався серед губернських гласних.

Стенд Музею історії і розвитку місцевого самоврядування Дніпропетровської області, присвячений діячам губернської земської управи.

Харківський період життя

З 1869 р. Д.Н. Бразоль не брав участі в роботі Катеринославського губернського земства. Швидше за все він переїхав на постійне місце проживання до Харкова, де мав власний будинок. У жовтні 1876 р. відставний поручник Дмитро Никонович Бразоль подав прохання до Харківського дворянського депутатського зібрання внести його до родовідної книги дворян Харківської губернії, на підставі того, що він володів будинком у Харкові вартістю 20 тисяч рублів сріблом. 12 жовтня 1876 р. Харківське дворянське депутатське зібрання внесло Д.Н. Бразоля до 3-ї частини родовідної книги дворян Харківської губернії.

Подальша доля Д.Н. Бразоля, на жаль, не з’ясована. Відомо лише, що на 1908 р. він був одружений з Ганною Миколаївною Фелькнер, мав дітей. 

Хоча перебування Д.Н. Бразоля в складі земських установ Катеринославської губернії не було тривалим, його діяльність була помітною і корисною. В Олександрівському повітовому земському зібранні надзвичайної лютневої сесії 1868 р. згадували, що діяльність Д.Н. Бразоля позитивно відобразилася на потребах повітового земства, тому вихід його зі складу зібрання був доволі відчутним.

 

Ігор Кочергін
Бібліографія:

Інститут Рукопису Національної бібліотеки України ім. В. Вернадського (далі ІР НБУ ім. В. Вернадського). Ф. ІІ (Збірка Я. Новицького).– Спр. 24821.
ІР НБУ ім. В. Вернадського. Ф. ІІ (Збірка Я. Новицького).– Спр. 24843.
Лазебник В.І. „Велика і важка справа чекає на вас...”. Голови губернського земства // Зоря. – 2008.– 2 серп.– С. 4.
Локоть Ф. Столетие Екатеринославской классической гимназии 1805–1905 гг. Краткий исторический очерк.– Екатеринослав, 1908.
Модзалевский В.Л. Малороссийский родословник.–Т.1. – К., 1908.
Постановления Екатеринославского губернского земского собрания сентябрьской сессии 1866.– Екатеринослав: Типография губернского правления, 1867.
Постановления очередного губернского земского собрания (с 21 ноября по 4 декабря 1867 года) Ноябрьской сессии 1867 года. – Катеринослав: Типография Я.М. Чаусского, 1868.– 600 с.
Постановления чрезвычайного Екатеринославского губернского земского собрания. Февральской сессии 1868 года.– Екатеринослав: Печатано в типографии Чаусского, 1868.
Протоколы Александровского уездного земского собрания чрезвычайной сессии 1 и 2 февраля 1868 г. с приложениями // Протоколы Александровского уездного земского собрания чрезвычайной 1 и 2 февраля и третьей очередной с 26 сентября по 30 октября 1868 г. сессий с приложениями.– Екатеринослав: Печатано в типографии Я.М. Чаусского, 1868.– С. 21–22.
Российский государственный исторический архив (далі РГИА).– Ф. 1284.– Оп. 92.– Д. 35. Известия из Екатеринославской губернии от 23 сентября 1866 г.
РГИА.– Ф. 1284.– Оп. 92.– Д. 36.– Члены первого Екатеринославского губернского земского собрания. 1866 год.
Яворницький Д.І. До історії степової України.– Дніпропетровськ: Січ, 2004.– 443 с.
* * *
Лазебник В.І. „Велика і важка справа чекає на вас...”. Голови губернського земства / В.І. Лазебник // Зоря. – 2008.– 2 серп.– С. 4.
Лазебник В. Великое и трудное дело предлежит вам / В. Лазебник // Новый город.– 2009.– № 2.– С. 56–63.
* * *
Генеалогический форум ВГД. – Режим доступу: http://forum.vgd.ru/37/19517/240.htm
Створено: 18.04.2019
Редакція від 07.10.2020