КЗК «Апостолівська міська бібліотека»

КЗК «Апостолівська міська бібліотека»

Україна, Дніпропетровська область, м. Апостолове

Бібліотека – це свобода. Свобода читати, свобода думок, свобода спілкування. Це освіта, розваги, створення безпечних просторів, а також доступ до інформації.

Сторінки історії бібліотеки

КЗК «Апостолівська міська бібліотека» – не тільки інформаційний  центр, але й культурний, доступний користувачам різноманітного віку, професій і соціальних груп. Завдяки традиційним і новим формам роботи бібліотека активно популяризує літературу з різних напрямків. Читачі мають можливість відвідати масові заходи.

Бібліотека й книга завжди були в пошані на теренах нашої держави. Вони були і залишаються дзеркалом і пам’яттю народу, духовними скарбницями людства. Бібліотека, крім того, прихисток серед життєвих негараздів, турбот, популярний і загальнодоступний. Історія будь – якої бібліотеки цікава тим, що в ній тісно переплітаються історія країни і долі тих людей, які в ній працювали. 

За період існування бібліотеки численні працівникипройшлитут свій трудовий шлях. Одні стояли біля її колиски, другі відновлювали її роботу, й по книжці збирали фонд, треті трудяться і сьогодні.

Яскравою сторінкою в історії  культури Апостолівщини є історія КЗК «Апостолівської міської бібліотеки». Розвиваючись разом із поколіннями своїх користувачів, вона пройшла шлях від ідеологічного закладу до інформаційного центру.

Історична доля КЗК «Апостолівської міської бібліотеки» складалася разом із історичними віхами  України. Про точну дату заснування бібліотеки документів не збереглося. Зі слів старожилів відомо, що у 1938 році бібліотека працювала у колишньому приміщенні райкому партії. В повоєнні роки,у вересні 1949 року, вона відновлює свою роботу як районна масова.

На той нелегкий для країни час, коли відбудовували народне господарство, бібліотека мала понад чотири тисячі книг. Фонди на той час складалися переважно злітератури суспільно-політичного напрямку. Література воєнної тематики користувалася великим попитом, в невеликій кількості в бібліотеці була періодика: журнали «Новый мир», «Звезда», «Октябрь» та газети «РадянськаУкраїна», «Правда», «Известия», «Труд». 

У 1960-ті роки бібліотека починає проводити масові заходи. Звичайно ж, воєнної тематики: обговорення книг, бібліографічні огляди літератури, зустрічі з учасниками війни. 

Бібліотека спрямовувала свою діяльність на доведення бібліотечних книг до кожного працюючого, поліпшення бібліотечного обслуговування молоді.З відкриттям нових бібліотек у сільській місцевості районна бібліотека почала проводити семінари для сільських бібліотекарів.З кожним роком впроваджувалися нові прогресивні методи управління бібліотечною справою. В листопаді 1979 року згідно «Програми централізації бібліотек системи Міністерства культури» 25 бібліотек об’єднались в централізовану бібліотечну систему. Апостолівська центральна районна бібліотека стала методичним центром для публічних бібліотек району. 

У 70-ті роки ХХ століття з’являються нові промислові підприємства, ферми. Так як Апостолівський район сільськогосподарського напрямку, то і літературу бібліотека отримувала з сільського господарства: вирощування свиней, корів, курей, рослинництва. Огляди літератури з нових надходжень бібліотекарі проводили на фермах, в радгоспах, колгоспах, у складі районної агітбригади відділу культури. На кожному сільськогосподарському підприємстві був референт-інформатор, який співпрацював із центральною районною бібліотекою та відповідав за впровадження передових форм роботи, про які інформували бібліотекарі.

У ці роки активно проводяться поетичні зустрічі з місцевими поетами (в бібліотеці відбулася зустріч з поетом рідного краю М.Чханом). 

80-ті роки минулого століття бібліотечний фонд складався з понад 50тисяч примірників. Ці роки відзначаються великою роллю освіти та самоосвіти. До бібліотеки почало звертатися багато заочників і людей із сільської місцевості – сільської інтелігенції – вчителів, агрономів, інженерів, щоб виписати літературу з бібліотек Дніпропетровська, Харкова, Ленінграда, Іркутська тощо. З’являється МБА, який інтенсивно працює, було до 200 замовлень книг на рік. Найпопулярнішими серед користувачів були літературні вечори, присвячені відомим поетам, художникам, діячам мистецтва (Єсеніну, Маяковському, Євтушенкута іншим) на яких присутні могли почерпнути інформацію, якої не було в книгах.

На той час у бібліотеці починають працювати клуби «В світі прекрасного», «Атеїст». Для анонсування заходів виготовляли рекламні оголошення в районній друкарні. Систематично випускали інформаційні бюлетні, вивішували їх на пересувках, у бібліобусі. На зборах організовували відкриті перегляди літератури. Бібліотека долучилась до обласного огляду-конкурсу «Книгу – тваринникам». Щочетверга обслуговували читачів безпосередньо на тваринницьких фермах. На учительських конференціях проводили відкриті перегляди книг на допомогу вчителям з виховання підростаючого покоління. В ці роки закладаються підвалини теперішньої бібліотеки – з прагненням до інновацій, самовдосконалення, створення максимального комфорту для читачів. 

1991рік, Україна здобуває Незалежність. Важкі часи невизначеності, перегляду ідеологічних і інформаційних пріоритетів. Бібліотека долучається до процесу відродження національної самосвідомості, ідентичності, гідності. Вона стає осередком національного відродження. Відбуваються значні зміни в житті країни. Перед бібліотекою постають нові завдання, які вимагають подолання деяких стереотипів у роботі з читачами, обов’язкового врахування читацьких потреб, що виникають в умовах демократизації нашого суспільства.Більше уваги в тематиці заходів почали приділяти історії України, козацтву, українським історичним діячам. 

 Бібліотека почала позиціонувати себе як центр краєзнавства в районі, оскільки найбільше матеріалів з історії краю накопичилося саме в ній.Бібліотека проводить значну роботу зі збирання матеріалів про історію окремих населених пунктів району та окремих осіб, що зробили значний внесок у розвиток нашого краю, або історично були з ним пов’язані.

У ці роки погіршується державне комплектування бібліотеки. Щоб забезпечити користувачів новою літературою, бібліотека вводить платні послуги. Комплектування фонду здійснюється за рахунок платних послуг і частково з обласної бібліотеки. Бюджетні кошти на формування бібліотечного фонду майже не виділяються, тільки на передплату періодичних видань. Бібліотека намагається плідно працювати в нових умовах. Вирує бібліотечне життя. На базі бібліотеки в читальному залі почав діяти клуб «Криниченька», який реконструює національні традиції та обряди».

У 2002 році відбулася децентралізація бібліотек району, а з 2007 року Апостолівська районна бібліотека стала комунальним закладом культури «Апостолівська районна бібліотека». Працівники бібліотеки по-новому підійшли до пошуку позабюджетних коштів, активно навчалися писати цільові бібліотечні програми. Так у 2007–2008 роках КЗК «Апостолівська районна бібліотека» працювала над реалізацією цільової бібліотечної «Програми діяльності Апостолівської районної бібліотеки з питань вивчення та популяризації історії та культури рідного краю «Апостолівщина – українського степу перлина» на 2007–2008 роки». Напрацьований матеріал увійшов до випуску двох ілюстрованих інформаційних видань під назвою«Історія, карбована в граніті...» (пам’ятки та пам’ятники міста Апостолове і окремо Апостолівщини). 

 

З 2006 року започатковано районний літературний конкурс для дітей та молоді«Шевченкові березини», який проводиться щорічно напередодні дня народження Т.Г. Шевченка. У ньому беруть участь учні навчальних закладів району та молодь віком до 35 років. 

КЗК «Апостолівська районна бібліотека» долучається до створення електронного каталогу «Дніпропетровщина» і з 2010 року веде електронний каталог на матеріали з районної газети «Апостолівські новини». Створено логотип бібліотеки та першу візитку.

Бібліотекарі починають активно долучатися до участі в різноманітних проєктах і грантах. Так, бібліотека разом із громадською організацією «Центр локальної активності «Крок назустріч» взяла участь у конкурсі Дніпропетровського Центру підтримки громадських і культурних ініціатив «Тамариск» і стала його переможцем. 

У бібліотеці з’являється доступ до мережі «Інтернет». У 2012 році за сприяння програми «Бібліоміст», бібліотека створила свій бібліотечний сайт. Тепер кожен бажаючий може відвідати його за адресою: apostolove-biblioteka.edukit.dp.ua. Тут представлений електронний варіант власних інформаційних продуктів, який надає інформацію про бібліотеку, її послуги, клуби за інтересами, нові надходження, плани заходів, які будуть, і фотозвіт про ті, що вже відбулися.

Також районна бібліотека приєдналася до Всеукраїнської мережі пункту доступу громадян до офіційної інформації в бібліотеці, організувавши такий пункт на абонементі.

Підтримуючи ініціативу Української бібліотечної асоціації, бібліотеки району в 2012 році брали участь у Всеукраїнському опитуванні «Бібліотека нашої громади: сучасне і майбутнє». Важливим і підсумковим результатом опитування виявилось ствердження всіх респондентів про необхідність і важливість бібліотек у їхньому житті, себто,у вихованні та навчанні дітей і молоді, самоосвіті та проведенні корисного дозвілля старшого покоління.

КЗК «Апостолівська районна бібліотека» в 2012 році взяла участь у конкурсі «Організація нових бібліотечних послуг з використання вільного доступу до «Інтернету», який проводився Радою Міжнародних наукових досліджень і обмінів у межах Програми «Бібліоміст», і стала його переможцем. Бібліотека брала участь у регіональній кампанії «Дніпропетровщина читає Олеся Гончара» та провела велику роботу, пов’язану з популяризацією творчості псьменника. Підготовлено та видано ілюстрований бібліографічний покажчик «Олесь Гончар – творець високого стилю життя» та проведено низку заходів,присвячених його творчості з залученням мультимедійної техніки.

Сьогодення

Бібліотека продовжує видавничу діяльність, видаючи збірники поезій поетів-земляків, закладки, запрошення на заходи, різноманітні буклети.

Разом із Апостолівською школою естетичного виховання бібліотека протягом багатьох років проводить літературно-музичні вечори, присвячені ювілеям відомих композиторів, на яких звучить «жива» музика у виконанні учнів школи, і ці вечори користуються незмінним успіхом серед дітей і молоді міста.

У роботу бібліотеки, поряд із традиційними, впроваджуються нові форми роботи: ігрові, конкурсні, з застосуванням мультимедійної техніки. Працівники бібліотеки розвиваються разом із нею. Вони стають обов’язковими учасниками тренінгів, шкіл на базі Дніпропетровської обласної універсальної наукової бібліотеки з е-урядування, наданню нових бібліотечних послуг користувачам, розвитку ділових якостей.

Починаючи з 2014 року, згідно з Указом Президента України № 806/2014, яким в Україні 14 жовтня встановлено свято – День захисника України в бібліотеці спільно з Апостолівським районним народним історико-краєзнавчим музеєм у межах програми патріотичного виховання молоді проводяться уроки мужності, на які запрошують учасників АТО. Бібліотекарі розповідають про славний шлях українських воїнів, захисників і визволителів.

Змістовне і цікаве дозвілля в бібліотеці люблять читачі різного віку.Для літніх людей із 2014року працює клуб «В колі друзів» – це місце, де члени клубу відчувають себе потрібними, де їм дають можливість не тільки почитати книгу, ай поділитися своїми знаннями, досвідом, життєвою мужністю. Бібліотека провадить роботу з літніми людьми за кількома напрямками: індивідуальне обслуговування книгою, інформаційне обслуговування на основі документів бібліотеки, робота клубу за інтересами «В колі друзів». 

У 2015 роціМіністерство культури України виступило ініціатором Всеукраїнської акції «Бібліотека українського воїна». До цієї акції долучились і наша бібліотека. Під час проведення акції збираються книги, які потім передаються до бібліотек військових частин Збройних Сил України.

 

Після введення в дію Закону України «Про об’єднані громади» з 2016 року бібліотека змінює назву на КЗК «Апостолівська міська бібліотека».

У результаті своєї різнобічної роботи КЗК «Апостолівська міська бібліотека» стає центром громади та надає можливість мешканцям міста долучитися до всіх переваг нових технологій і скористатися традиційними в отриманні потрібної інформації. 

Робота з громадою та організація її дозвілля – один із важливих напрямків діяльності нашої бібліотеки, який включає в себе комплексний підхід до цієї справи. Працівники бібліотеки роблять все для того, щоб виховати в населення любов до рідного краю, культури, духовності, зберегти народні традиції, звичаї, пісні та музику свого народу.

Робота КЗК «Апостолівська міська бібліотека» завжди була спрямована на створення затишної атмосфери, де бібліотекарі прислухаються до думок різних вікових і соціальних груп громади міста, а також шукають індивідуальний підхід до кожного відвідувача, який має потребу не тільки в інформації, а й у психологічній підтримці. Тому вибудовувалися різні форми роботи, які раніше не були притаманні нашому закладу.

В інформаційно-краєзнавчому відділі бібліотеки проводяться засідання народознавчого клубу «Криниченька». Головна мета клубу – знайомити юнацтво та всіх бажаючих із культурою нашого народу, виховувати любов до рідного краю, народних традицій. 

З 2016 року очолює цей колектив ініціативна, креативна, а разом і відповідальна та вимоглива до себе і до колег Віра Єлисеївна Лимаренко, яка має і душевну щедрість, і доброзичливе ставлення до людей. 

Уже стало звичним, що КЗК «Апостолівська міська бібліотека» завжди бере активну участь у масових заходах громади. Ось і в 2019 році на святкуванні Дня міста працівники бібліотеки організували та провели квест-гру «Як я знаю своє місто та його історію». Станцій було сім і кожна мала сою родзинку. Задіяли і мультимедійні аспекти з відео вулиць і будівель міста. У цій веселій забаві брали участь і діти, і батьки.

Працівники бібліотеки активно співпрацюють із громадами кожного району нашого міста. Загальні свята, присвячені визначним датам нашої країни чи даної місцевості, бібліотекарі готують разом із працівниками клубів і будинків культури.

Рік за роком, крок за кроком,
А нашій Бібліотеці вже 70 років!

У 2019 році відбулося святкування, присвячене 70-ти річному ювілею. Це був день теплих і приємних спогадів і гарних побажань, веселих гуморесок, віршів наших читачів, гарних пісень у виконанні щирих людей.

Ми впевнені, що, незважаючи на всі проблеми, майбутнє у нашої бібліотеки –чудове. Адже вона – саме та інституція на карті міста, де зароджуються і втілюються у життя нові ідеї, цікаві думки. Саме вона закладає духовне здоров’я нації, формує особистісні якості громадянина України і демократичну ментальність. 

Віра Лимаренко
Бібліографія:

Цей дивосвіт – бібліотека//Апостолівські новини.– 2019.– 23верес.– С.8.
Свято бібліотек//Гільдія підприємців.– 2019.– 27 верес.– С.1.
Лимаренко В. Бібліотека святкувала 70 років //Апостолівські новини.– 2019.– 1лип.– С.3.
Бібліотекарі святкували професійне свято//Апостолівські новини.– 2018.– 1жовт.– С.5.
Бібліотека навігатор інформаційних знань//Апостолівські новини.– 2018.– 2лют.– С. 5.
Дубрівна Г. Бібліотека – простір для душі //Апостолівські новини.– 2017.– 27лют.– С.8.
Дубрівна Г. «У колі друзів»//Апостолівські новини.– 2016.– 16 трав.– С.8.
Федоріна Л. Бібліотекар – стан душі //Апостолівські новини.– 2014.– 22верес.– С.8.
Приймак С.Бібліотекарі Апостолівщини святкували Всеукраїнський день бібліотек //Апостолівські новини.– 2014.– 6 жовт.– С.4.
Презентація проекту «Бібліоміст» //Апостолівські новини.– 2013.– 2груд.– С.5.
Федоріна Л.Бібліотеки – доступні інформаційні центри громади //Апостолівські новини.– 2013.– 11листоп.– С.8.
Федоріна Л. У бібліотеці відкрито куточок слов’янської писемності та культури //Апостолівські новини.– 2013.– 8лип.– С.8.
Створено: 07.05.2020
Редакція від 23.09.2020