Володимир Михайлович Корецький

Володимир Михайлович Корецький

«Справжній демократизм не потребує лицемірства, маскування, міфів «природного права». Він висуває принципи, породжені історією боротьби народів за мир, безпеку, за незалежність народів, їх свободу і рівність»
В. М. Корецький

Володимир Михайлович Корецький народився 5 (18 за н. ст.) лютого 1890 р. у місті Катеринослав (нині м. Дніпро) в сім'ї службовця.
В.М. Корецький пройшов великий творчий шлях вченого, педагога, практика. Навчався в 1910–1911 рр. на юридичному факультеті Московського університету. Після закінчення в 1916 р. юридичного факультету Харківського університету, В.М. Корецький був залишений при університеті для підготовки до професорського звання. Із січня 1919 р. В.М. Корецький – лектор народного університету в Харкові, з 1920 р. – професор, завідувач кафедри історії держави і права юридичного факультету Харківського інституту народного господарства, а потім Харківського юридичного інституту.
Викладацьку діяльність поєднував з практичною роботою: завідувач правового підвідділу Наркомату закордонних справ УРСР (1921–1922), завідувач юридичного відділу Укоопспілки (1922–1924), завідувач юридичного відділу Українбанку (1924–1930), старший консультант Державного арбітражу при РНК УРСР (1930–1935).
Під час Великої Вітчизняної війни В.М. Корецький працював професором Ташкентського юридичного інституту, а з травня 1944 р. – завідувач кафедри міжнародного права Харківського юридичного інституту.
Повоєнні роки В. М. Корецького пов'язані з роботою в Києві, в Академії наук України, дійсним членом якої він став з червня 1948 р. Саме в системі Академії наук України повністю відкрилися його здібності дослідника, лектора, вченого-організатора. Він був членом Президії Академії наук УРСР, очолював Раду науково-технічної пропаганди АН УРСР.
З ім'ям В.М. Корецького пов'язано створення в системі АН УРСР сектору держави і права (1949), а з 1969 р. – Інституту держави і права, які він беззмінно очолював.
Коло наукових інтересів В.М. Корецького дуже велике. Він досліджує питання загальних принципів права в міжнародному праві, проблеми основних прав і обов'язків держав у міжнародному праві, міжнародно-правової суб'єктності України, суверенітету, морського права, кодифікації і прогресивного розвитку сучасного міжнародного права, визначення поняття агресії, діяльності ООН та її органів, Статуту ООН і Статуту Міжнародного суду та ін.
Підсумком багаторічної роботи вченого в галузі міжнародного приватного права стала велика монографічна робота «Нариси англо-американської доктрини і практики міжнародного приватного права». Деякі роботи В.М. Корецького перекладені іноземними мовами.
Наукову та педагогічну роботу В.М. Корецький поєднує з великою громадською і державною діяльністю. Він брав активну участь у низці міжнародних конференцій і сесій різних міжнародних організацій. У 1960 р. на 15-й сесії Генеральної асамблеї та Ради Безпеки ООН В.М. Корецький обраний членом Міжнародного суду ООН в Гаазі, а з 1968 по 1970 р. він – віце-президент цього Суду. Володимир Михайлович був почесним членом Індійського товариства міжнародного права (з 1960); член кореспондентом (з 1965), дійсним (з 1977), а потім почесним (з 1983) членом Інституту міжнародного права (м. Гент, Бельгія); академіком Мексиканської академії міжнародного права (з 1968); членом-кореспондентом Аргентинської асоціації міжнародного права (з 1971).
Виявляючи інтерес до міжнародних економічних відносин, Корецький сприяв розробці вивченню проблем міжнародного права. У роботах «Уніформізм в праві» (1927), «Міжнародне радіоправо» (1928) і «Міжнародне господарське право» (1928) він першим серед радянських вчених теоретично обґрунтував необхідність створення міжнародного господарського права, заснованого на співпраці всіх держав. Ця думка багато в чому співзвучна ідеї створення нового міжнародного економічного порядку на принципах рівноправності та взаємної вигоди для всіх учасників міжнародних економічних відносин.
Заслуги В.М. Корецького високо оцінені державою. У 1980 р. Володимир Михайлович, єдиний учений-юрист в СРСР, удостоєний звання Героя Соціалістичної Праці, також нагороджений орденом Трудового Червоного Прапора, має інші урядові нагороди.
В.М. Корецький здобув глибоку повагу колег як видатний вчений і як людина, завжди чуйна і уважна до людей. 25 липня 1984 р. вченого не стало, але пам'ять про нього живе. В.М. Корецькому належить заслуга у створенні в Україні школи міжнародного приватного та публічного права.
Все життя і діяльність В.М. Корецького пройшли на Україні і були тісно пов'язані з благотворним впливом на нього кращих традицій української та російської культур, які збагачували його і духовно підтримували в складних критичних ситуаціях життя.
У 1990 р., до 100-річчя з дня народження, Інституту держави і права АН України присвоєно ім'я В. Корецького.
В.М. Корецький заповідав Інституту свою чудову бібліотеку з міжнародного права, більша частина фонду якої становить зарубіжна література. Ще за життя він створив в Інституті кабінет літератури міжнародного права. Цей книжковий фонд був створений вченим за рахунок власних коштів, отриманих ним під час закордонних відряджень. На жаль, зараз поповнення фонду новими зарубіжними виданнями припинилося через відсутність в Інституті коштів.
Режим доступу : https://biblio.lib.kherson.ua/volodimir-mihaylovich-koretskiy.htm

Література
Боліла А. С. Кредо вченого – гуманізм : до 120-річчя від дня народження В. М. Корецького (1890–1984) / А. С. Боліла // Календар знаменних і пам'ятних дат / Кн. палата України ім. Івана Федорова ; Нац. парлам. б-ка України. – Київ : НПБ України. – 2010. – № 1. – С. 66–71.
 
Голуб А. І. Штрихи до наукового портрета академіка Володимира Корецького / А. І. Голуб, А. Ю. Шевченко // Держава и право : зб. наук. праць. Юридичні і політичні науки. – Спецвипуск. – Київ : Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2003. – С. 3–5.

Денисов В. Н. Наукова спадщина академіка В. М. Корецького та сучасний розвиток науки міжнародного права / В. Н. Денисов // Держава и право : зб. наук. праць. Юридичні і політичні науки. – Спецвипуск. – Київ : Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2003. – С. 465–473.
Шевченко А. В. Корецький : віхи життя та науково-громадської діяльності / А. Шевченко // Моє Придніпров’я. Календар пам’ятних дат Дніпропетровської області на 2010 рік : бібліогр. покажчик / упоряд. І. Голуб. – Дніпропетровськ : ДОУНБ, 2009. – С. 24–28.
* * *
Денисов В. Володимир Михайлович Корецький – видатний вітчизняний юрист-міжнародник / В. Денисов // Право України. – 2012. – № 3/4. – С. 529-533.
Денисов В. Володимир Михайлович Корецький у літописі юридичної науки України / В. Денисов // Право України. – 2008. – № 11. – С. 131-136.
* * *
Денисов В. Н. Корецький Володимир Михайлович [Електронний ресурс] // Енциклопедія історії України / редкол.: В. А. Смолій [та ін.] ; НАН України. Інститут історії України. – Київ : Вид. «Наукова думка», 2008. – Т. 5 : Кон–Кю. – 568 с. : іл. – Режим доступу : http://www.history.org.ua/?termin=Koretskii_V
Корецкий Владимир Михайлович [Электронный ресурс]. – Режим доступа : https://gorod.dp.ua/tema/persons/?pageid=1838
 29.01.2020
 (17 переглядів)