До історії Катеринославської губернської земської лікарні (обласної лікарні ім. Мечникова)

До історії Катеринославської губернської земської лікарні (обласної лікарні ім. Мечникова)

Нині діюча обласна лікарня ім. Мечникова була заснована Приказом громадського піклування 11 травня 1798 року. Нова богоугодна установа міста складалася на початку відкриття з невеликої богадільні та будинку для божевільних. У 1799 році начальнику Новоросійської губернії Силецькому був надісланий дозвіл від Новоросійського генерал-губернатора Каховського на купівлю для катеринославських богоугодних закладів садибного місця поруч із будинком губернатора. Садиба належала інспекторові лікарської управи Роде.

Вона була придбана за 3 тисячі рублів асигнаціями разом із будинками, садом і левадою. У 1799 році  розпочали діяльність самі богоугодні заклади, які розміщувалися спочатку в дерев’яних будинках поруч з архієрейським подвір’ям.

У 1804 році чиновники консисторії катеринославського архієпископа Афанасія тимчасово зайняли будинки, призначені для богоугодних закладів міста Катеринослава.

 На початку ХІХ століття в цих приміщеннях мешкали хворі рекрути російської імператорської армії, іноземні колоністи, розміщувалися полкові служби. Процес перетворення богоугодних  закладів на медичну установу був досить тривалим    

і звивистим. У січні 1818 року завідування комплексом богоугодних закладів прийняв на себе інспектор лікарської управи Лаврентінов, за якого розпочався процес їхньої трансформації в медичну установу. У 1839 році при губернаторові Лонгіновому архітектор Грязнов склав новий проєкт корпусу лікарні, будівництво якої розпочалося в 1842 році під керівництвом будівельної комісії, до складу якої увійшли інженер- полковник Проскуряков, інженер-капітан Малама, О. Захарьїн, А. Полонський.

У вересні 1845 року за часів керівництва лікарнею доктором Єлеховським весь комплекс богоугодних установ був переведений до нової будівлі. Одночасно були збудовані й господарські споруди лікарні – дві стайні на 8 коней кожна, 2 бані (чоловіча і жіноча), два льодники, пральня із сушильнями, 2 сараї.

Упродовж першої половини ХІХ століття ці заклади громадської опіки переймалися проблемами соціального захисту людей похилого віку, утриманням і медичним доглядом за божевільними, забезпеченням лікування хворих пацієнтів міста та губернії.

У центральному триповерховому корпусі установи розміщувалась лікарня, богадільня, прийомний покій, контора, цейхгауз, приміщення для амуніції, квартири фельдшерів, економа, куховарки.

До комплексу споруд лікарні входила і божевільня, одноповерховий гамівний будинок, 2 двоповерхових флігелі. У них розташовувалися помешкання для лікарів, аптекаря, приміщення аптеки та лабораторії, квартири чиновників, комори

для зберігання продуктів харчування та медичних засобів.

У 1866 році царський уряд ухвалив підпорядкувати богоугодні заклади Катеринослава органам місцевого самоуправління – губернському земству, на яке за законом покладався обов’язок опікуватися справами охорони здоров’я, здійснювати догляд за людьми похилого віку та божевільними.

Уже 21 листопада 1866 року члени губернської земської управи оглянули комплекс богоугодних закладів Приказу громадського піклування (Приказ общественного призрения) та підписали документи про передачу його на баланс земства. Одночасно приказ надав губернській земській управі архівні та поточні справи, суми, документи, рахунки господарчої частини комплексу закладів. 25 листопада 1866 року Приказ громадського піклування передав управління поточними справами   членам   губернської   земської   управи   І.   Яковлеву,  В. Пчьолкіну, І. Полешко.

21 лютого чиновники Приказу перевели на баланс губернського земства будинки богадільні, а 3 березня 1867 року представники губернської земської управи прийняли на власні  рахунки готівкові капітали установи. Губернські установи отримали від Приказу на власні рахунки 3387 руб. 88 коп. готівкою та 60 руб. за чековою книжкою. Крім того, до губернського грошового фонду було зараховано готівкою 249 руб. 62 коп. так званої богадільної суми та 12 руб. за книжкою ощадної каси. Усього земські установи отримали від Приказу громадського піклування готівкою 3702 руб. 66 коп., включаючи й церковні суми, що надходили як благодійні пожертви від церковних парафій Катеринославської єпархії та міста Катеринослава.

Одночасно Приказ громадського піклування перерахував губернській земській управі кошти, які складалися з особистих внесків дарувальників і жертводавців, розміщені на рахунках у банківських установах міста й країни. Зокрема, чиновники губернської управи отримали в управління кошти зі вкладів надвірної радниці Марії Куліченко в розмірі 2857 руб. 14 коп., невідомого таємного радника в розмірі 85 руб., 71 коп., титулярного радника Васильєва – 285 руб., 71 коп., майора імператорської російської армії Безкоровайного – 2857 руб. 15 коп., колезького асесора Романа Линевського – 300 руб., надвірного радника Гаврила Візорова – 50 руб. Всього земській управі Приказ громадського піклування передав 6435 руб. 71 коп. Одночасно він переказав на рахунки управи кошти збору для жебраків і убогих у розмірі 1650 руб., кошти Катеринославської дворянської опіки тощо. Всього чиновники Приказу надали губернській земській управі готівкою 3136 руб. 26 коп., кредитними білетами – 590087 руб. 85 коп.

Катеринославському губернському земству були підпорядковані: губернська лікарня, богадільня, будинок божевільних із відповідними житловими та господарськими приміщеннями. У гамівному будинку лікарні за розпорядженням місцевого губернатора в той період була облаштована жіноча в’язниця.

При медичному закладі була невелика фахова бібліотека, загальний книжковий фонд якої становив 224 екземпляри. У бібліотеці зберігалися також медичні газети та часописи.

У лікарні на момент передачі Катеринославському губернському земству працювали: старший лікар, 3 молодших лікарі, аптекар, 2 старших фельдшери, 4 молодших фельдшери, аптекарський учень, наглядач, економ, священник, причетник, кастелянша та інші. Загальне число обслуговуючого та технічного персоналу закладу становило 91 особу. Отримавши у власне підпорядкування лікарню, губернська земська управа провела цілий комплекс відновлювальних ремонтних робіт: були вибілені фасади корпусів, пофарбовано дах, перероблені печі та каміни, виправлено залізну браму.

З 1867 року заклад почав функціонувати як Катеринославська губернська земська  лікарня.

Юрій Берестень

Бібліографія

Богоугодні заклади // Старостін В.С. Столиця степового краю. Дніпропетровськ: нариси з історії міста / В.С. Старостін. – Дніпропетровськ : Дніпрокнига, 2004. – С. 120–126.

Лохматова А. Діяльність Катеринославського земства в галузі охорони народного здоров'я // Катеринославське земство / А. Лохматова. – Запоріжжя : РА "Тандем-У", 1999. – С. 82–116.

Фоменко А. Одна з найстаріших в Україні (Лікарня ім. Мечникова) // Дніпропетровськ: минуле і сучасне: Оповіді про пам’ятки культури Катеринослава-Дніпропетровська, їх творців і художників. – Дніпропетровськ: Дніпрокнига, 2001. – С. 193–196.

* * *

Чабан Н. Прожекты и фантомы «Белого дома» // Зоря. – 2018. – 2 трав. – (№ 18). – С. 7.

 26.04.2023
 (55 переглядів)