Старостін Валентин Сергійович

Старостін Валентин Сергійович

Старостін Валентин Сергійович (22.03.1973) – історик-урбаніст, дослідник історії міста Катеринослава-Дніпропетровська-Дніпра, краєзнавець, засновник, редактор, модератор і головний автор масштабного культурно-освітнього проєкту – електронного видання «Дніпровська міська енциклопедія», автор низки ґрунтовних наукових і науково- популярних праць, присвячених докладному висвітленню проблем розвитку міської архітектури, топоніміки, історичних районів Катеринослава-Дніпра, відомих  громадських і культових споруд, історії катеринославських синагог, біографій катеринославських і дніпропетровських архітекторів, історії міста Новомосковська та Катеринослава останньої третини ХVIII–ХІХ століття.

Натепер науковий доробок знаного краєзнавця становить понад 320 наукових і науково-популярних статей, біобібліографічних довідників, покажчиків, книг і монографій з історії Катеринослава-Дніпропетровська-Дніпра.

Народився 22 березня 1973 року в місті Дніпропетровську в родині робітників. У 1980 році вступив до середньої школи № 78, яку закінчив в 1990 році. У шкільні роки захоплювався  історією міста, цікавився різноманітними аспектами історичної забудови міста, приватними та громадськими історичними спорудами. Після отримання атестату про середню освіту продовжив професійне навчання в СПТУ № 1 м. Дніпропетровська, де здобув спеціальність плиточника-облицювальника.

Трудову діяльність розпочав у липні 1991 року в будівельному управлінні «Спецбуд» тресту «Дніпропетровськпромбуд та ТОВ «Сервіс».

Працюючи в будівельній установі, зацікавився актуальними питаннями реконструкції та реставрації архітектурних пам’яток старого Катеринослава, історією їх спорудження, технічної експлуатації. Тоді ж розпочав перші евристичні дослідження з історії архітектури рідного міста в наукових бібліотеках і архівах Дніпропетровська та Харкова. Паралельно з середини 90-х років ХХ ст. брав участь у діяльності краєзнавчого клубу «Ріднокрай» у краєзнавчому відділі Дніпропетровської обласної наукової бібліотеки. На засіданнях дніпровських краєзнавців, який тривалий час очолювала знана в Україні докторка історичних наук, професорка Дніпровської політехніки Г.К. Швидько, виступав із численними доповідями, присвяченими історії архітектури, висвітленню життєвого та творчого шляху, архітектурного спадку видатних зодчих Катеринослава-Дніпропетровська-Дніпра, які викликали велике зацікавлення в широкої аудиторії місцевих краєзнавців і містян, котрі цікавляться культурницькою спадщиною міста.

Напрацьовані дослідником у результаті плідної праці в бібліотеках, архівах міста та області фактографічні матеріали стали основою для написання цілої серії краєзнавчих статей, вміщених на шпальтах дніпропетровських періодичних видань. В. Старостін опубліковав свої перші краєзнавчі розвідки в 1997 році у відомих міських виданнях «Торговый дом», «Собор», «Бористен». У тому ж році вступив до лав Всеукраїнської спілки краєзнавців.

Перші статті краєзнавця присвячені висвітленню творчого спадку відомого архітектора О. Красносельського, історії Новобогородицької фортеці, особливостям декоративного оздоблення фасадів будинків старого міста, проєкту будівництва Преображенського собору, історії Катеринослава-Кільченського, Катеринославської промислово-сільськогосподарської виставки 1910 року.

Показово, що вже перші праці краєзнавця визначаються оригінальною авторською візією історії міста, змістовним аналітичним осмисленням процесу формування його неповторного архітектурного ландшафту, докладною реконструкцією історії проєктування та спорудження окремих будівель, здійснених на підставі ретельного вивчення розлого корпусу архівних джерел і фахової літератури.

З 2000 року В. Старостін обіймав посаду техніка групи реставрації пам’яток архітектури, історії та культури Дніпропетровської філії НДІ «Проєктреконструкція». Нині відбувається формування та становлення краєзнавця як професійного історика, дослідника міської архітектури, численних міських локацій: районів, проспектів і вулиць міста. На підставі опрацьованого широкого комплексу історичних джерел В. Старостін ретельно відтворив процес формування історичної забудови проспектів Д. Яворницького (колишнього К. Маркса), Гагаріна, Пушкіна, Калініна (нині С. Нігояна). Паралельно дослідник здійснює перші спроби теоретичного узагальнення процесу формування історичної забудови міста, подаючи оригінальний погляд на особливості його перебігу, який істотним чином відрізняється від усталених  у сучасній історіографії теоретичних інтерпретацій етапів формування архітектурного ландшафту міста.

З 2001 по 2008 роки В. Старостін обіймав посаду наукового співробітника та старшого наукового співробітника відділу охорони пам’яток історії та монументального мистецтва Дніпропетровського обласного центру з охорони історико-культурних цінностей. За весь період роботи в установі науковець брав участь у підготовці понад 150-ти проєктів реставрації пам’ятників, проєктів природоохоронних зон історико-містобудівельних обґрунтувань у Дніпропетровську, Дніпродзержинську, Кривому Розі, Новомосковську, Павлограді, селах і селищах Дніпропетровської області, в Дебальцевому Донецької області, селищі Нижня Ореанда АР Крим… 

У цей період з’явилась і перша академічна робота краєзнавця, вміщена на шпальтах «Вісника Дніпропетровського університету. Геологія. Географія. – Вип. 4» під назвою «Ретроспективный анализ ландшафтно-планировочных особенностей освоения территории Днепропетровска: [Анализ градостроения   г. Днепропетровска],   написана у співавторстві з Е.А. Керничною, в якій була здійсненна спроба критичного осмислення особливостей формування ландшафтного планування міста, історичного розвитку його окремих локацій.

У 2003 році Валентин Сергійович підготував виданий знову ж обласною науковою бібліотекою невеликий за обсягом бібліографічний довідник «Українське обличчя Катеринослава», присвячений викладенню соціокультурних здобутків української громади міста.

Своєрідним підсумком багатолітньої краєзнавчої евристичної діяльності В. Старостіна стало видання в 2004 році науково-популярної праці «Столиця степового краю. Дніпропетровськ: Нариси з історії міста», котра принесла авторові заслужений авторитет фахового знавця історії Катеринослава-Дніпропетровська, який відтворив панорамну ретроспективу історичної динаміки розвитку архітектурного простору Дніпра. Де-факто це була перша в історіографії міста праця, в якій в науково-популярній формі здійснений змістовий і оригінальний виклад його історії через призму відомих кожному містянину визначних архітектурних об’єктів, які сформували неповторне архітектурне обличчя степового мегаполісу впродовж останньої третини XVIII – початку XX.

У 2004 році В. Старостін вступив на перший курс заочного відділення історичного факультету Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара, який закінчив у 2009 році за спеціальністю «Історія», здобувши кваліфікацію «історик, вчитель історії та суспільствознавства». Блискуче захистив дипломну роботу за темою: «Самарчик– Новомосковськ: стабілізація міської структури (1730–1820 рр.)». Цього ж року краєзнавцеві, беручи до уваги його науковий доробок і тематичне поле наукових інтересів, була запропонована посада наукового співробітника в ГО «Інститут Суспільних Досліджень».

Протягом кількох років Валентин Сергійович був членом робочої групи в комісії з перейменувань вулиць при міськраді м. Дніпропетровська, а сьогодні очолює цю групу, системно опрацьовуючи проблемні питання історичної топоніміки міського простору, готуючи численні історичні довідки з пропозиціями нових назв вулиць і локацій міста, які спираються на історичні традиції.

У 2009 році В. Старостін обіймав посаду керівника інформаційного відділу міжнародної громадської організації «Інститут Україніки». У контексті загальної наукової тематики інституту здійснював дослідження історичного розвитку містечка Самарчика та фортеці Кодак, реконструював історію створення університетського студентського містечка Дніпровського національного університету ім. Олеся Гончара, Артилерійської площі, будинків катеринославських можновладців, фінансистів, підприємців, громадських діячів міста та Катеринославської губернії – Бродського, Карпаса, Кофмана, Кулабухова, Лабинських, Нестелей, Остроухова, будинку «Сачок», садиби Кизилова, будинку Штейна, освітніх і культурних установ старого Катеринослава: гімназій, будинку повітового земства в Діївці, будівлі Дніпропетров- ської філармонії. 

У 2011–2014 роках В. Старостін був аспірантом кафедри історії та політичної теорії Національного гірничого університету. Науковим керівником його був доктор історичних наук, професор І. Кочергін – знаний у місті дослідник життя та громадської діяльності О. Поля, дворянства Катеринославської губернії. Краєзнавець зосередив свою увагу на евристичних студіях в архівах Дніпра, Харкова, Одеси, Санкт-Петербургу, досліджував матеріали, присвячені історії становлення міст Новомосковська та Катеринослава в останній третині ХVIII – на початку XIX століття. Водночас продовжував працювати над вивченням історії будинків катеринославських домовласників, історії розвитку окремих локацій міського простору, його транспортних і торгівельних шляхів.

У 2017–2019 роках дослідник обіймав посаду спеціаліста відділу суспільних і гуманітарних досліджень КП «Агенція розвитку Дніпра» Дніпровської міської ради. У 2017 році завершив і опублікував розвідку, присвячену історії знакової для міського архітектурного простору будівлі – Будинку Хрінникова, в якій автор змістовно проаналізував етапи підготовки архітектурного проєкту, його практичне втілення, досліджено історію будинку та громадських установ, які розташовувались у його приміщеннях упродовж усього часу його існування.

У 2018 році В. Старостін у контексті реалізації широкомасштабної програми розвитку культурного простору «Культурна столиця» опублікував у видавництві «Фоліо» монументальну працю, присвячену історичним аспектам формування міського середовища «Улицы Днепра». Робота над книгою тривала, за свідченням автора, з 1996 по 2014 рік. Книгу автор розглядає як путівник вулицями сучасного Дніпра, де викладена історія вуличних магістралей, архітектурних споруд, розташованих у межах певних локацій. Видання предметно знайомить читача з досить детально відтвореною ретроспективою становлення та розвитку окремих вулиць і проспектів Катеринослава – правобережної частини сучасного Дніпра, а також будівлями, їхніми власниками, історією проєктування та спорудження будинків, із зазначенням різноманітних установ, які в них розташовувались у різні часи. Книга стала настільною для багатьох екскурсоводів і краєзнавців, які цікавляться історичним минулим міста.


З 2 серпня 2019 року й дотепер Валентин Старостін обіймає посаду заступника начальника управління, начальника відділу інспекційного контролю, обліку та охорони об’єктів культурної спадщини Управління з питань охорони культурної спадщини Дніпропетровської міської ради. Займається координацією діяльності суб’єктів містобудування, збереженням традиційного характеру міського середовища, об’єктів культурної спадщини, проблемами з виявлення, паспортизації, ведення обліку й інвентаризації об’єктів культурної спадщини, здійснює контроль за збереженням і належним використання архітектурних пам’яток.

У 2020 році у видавництві «Герда» побачило світ науково-популярне видання дослідника «Символ міста. Найстаріший палац». Книга детально висвітлює історичну ретроспекти-ву тривалої історії сучасного Палацу студентів ДНУ ім. Олеся Гончара, який є пам’яткою архітектури національного значення. У виданні вміщено докладну історію його проєктування  та будівництва, історію громадських, адміністративних, освітніх і культурних установ, які в ньому розміщувались упродовж тривалого часу. У 2021 році було опубліковано розвідку дослідника, присвячену історії будинку міської управи Катеринослава «Символ міста. Міський будинок», у видавництві Герда.

Дослідника з-поміж великої когорти дніпровських істориків-краєзнавців визначає комплексний підхід до вивчення й аналітичне осмислення вузлових проблем історії міста: формування міського архітектурного ландшафту, історичних районів, персоналістики, проблем збереження культурної спадщини

Для В. Старостіна як одного з провідних істориків-урбаністів Дніпра та наукових популяризаторів його історії притаманне досконале та ґрунтовне володіння матеріалами джерельного корпусу, глибокі фактографічні знання з історії міста, критичне ставлення до наявних історіографічних підходів, теоретичних доктрин, досконале вміння синтезувати на підставі широкої фактографічної бази оригінальні дослідницькі концепції урбогенезу міста та його історичного архітектурного ареалу.

Наукові зацікавлення краєзнавця вражають своєю тематичною різноплановістю та багатобарвністю, фактографічною змістовністю, цікавим авторським викладенням. Наразі  В. Старостін плідно працює над продовженням серії книг і статей з історії міста.


Юрій БерестеньБібліографія


Берестень Ю. Старостін Валентин Сергійович // Моє Придніпров'я: календар пам'ятних дат Дніпропетровської області на 2023 рік / ур. культури, нац. і релігій Дніпропетр. облдержадмін., Дніпропетр. обл. універс. наук. б-ка ім. Первоучителів слов'янських Кирила і Мефодія ; упоряд. С. Жилінська ; ред.: І. С. Голуб. - Дніпро : ДОУНБ, 2022.– С. 21-29.

Кочергін І.О. Символ міста. Найстаріший палац / І.О. Кочергін, В.С. Старостін; фото: А. Арацков, О. Бєсєдин, М. Кислов ; кресл. та реконструкції Н. Лиштва. – Дніпро : Герда, 2020. – 109 с. : іл., фот.

Старостін В. Дніпро: символ міста. Будинок Хрінникова / В. Старостін. – Дніпро : Герда, 2017. – 133 с. : фот. – (Пам'ять міста).

Старостін В.С. Історія костьолу м. Катеринослав / В. Старостін, В. Клейст. – Харків : Харків. приват. музей міської садиби, 2012. – 72 с. : фот.

Старостін В. Катеринослав часів залізної лихоманки : На зламі епох : альманах / В. Старостін. – Дніпро : Арт- Прес, 2020. – № V: Катеринослав часів залізної лихоманки. – С.29.

Старостін В.С. Прогулянки по німецькому Дніпру / Tours around German Dnipro : путівник / В. С. Старостін. – Дніпро : Герда, 2019. – 96 с.

Старостін В.С. Столиця степового краю. Дніпропетровськ: нариси з історії міста / В.С. Старостін. – Дніпропетровськ : Дніпрокнига, 2004. – 278 с. – (Пізнавай і шануй свій край).


* * *

Той, хто відкриває таємниці Дніпропетровська. Історик і краєзнавець Валентин Старостін: біобібліограф. покажчик / Дніпропетр. обл. універс. наук. б-ка ім. Первоучителів слов'янських Кирила і Мефодія ; упоряд. І. Голуб. – Дніпропетровськ : ДОУНБ, 2013. – 48 с. – (Дослідники рідного краю).


 28.02.2023
 (27 переглядів)