Дніпропетровський мистецько-художній коледж

Дніпропетровський мистецько-художній коледж

Україна, Дніпропетровська область, 49044, м. Дніпро, пр. Д. Яворницького, 47

Дніпропетровський мистецько-художній коледж започаткований 1944 року як технікум політосвіти. За 75 років з його стін вийшло немало відомих діячів мистецтва.

На головному проспекті Дніпра, названому на честь славнозвісного історика Дмитра Яворницького, стоїть величезний будинок, пам’ятка архітектури національного значення, побудований за проєктом Д.С. Скоробагатова у стилі «віденського ренесансу». Тут міститься Комунальний заклад «Дніпропетровський фаховий мистецько-художній коледж культури Дніпропетровської обласної ради».

Коледж був започаткований у 1944 році як технікум політосвіти, у 1946 р. його перейменували на технікум з підготовки культурно-освітніх працівників. Він готував кадри для клубних закладів і масових бібліотек. Його першим директором був П. Іваницький. У 1960 році технікум було перетворено на культурно-освітне училище. На його денному та заочному відділах відбувалася підготовка керівників самодіяльних колективів і бібліотекарів.

З 1990 року на основі наказу Міністерства культури і мистецтв України навчальний заклад перейменовано на училище культури. В різний період його очолювали директори: І. Блоха, І.М. Сіленко, М.Є. Земляний, М.Т. Вербицький, Б.С. Сільченко, Є.І. Таран, В.В. Рижов. З 2014 року училище перейменовано на Дніпропетровський коледж культури і мистецтв Дніпропетровської обласної ради. 27 березня 2020 року, в День театру, відбулася чергова реорганізація – злиття коледжу культури і мистецтв із вищим навчальним закладом «Дніпровський театрально-художній коледж», тепер це – Комунальний заклад «Дніпропетровський фаховий мистецько-художній коледж культури Дніпропетровської обласної ради».

Нині директор коледжу культури і мистецтв – Інна Володимирівна Рудкевич. Усього в коледжі працює 129 викладачів, з яких 43 мають вищу педагогічну категорію, 13 викладачів мають вищу категорію як концертмейстери, 11 – звання «викладач-методист», 5 – «старший викладач». Всі вони досвідчені професіонали, які з любов'ю передають свою майстерність студентам. Серед викладачів понад двадцять колишніх випускників коледжу: Т.В. Белікова, С.І. Чуйко, А.О. Романенко, С.В. Мироненко, М.О. Ганцеровська, С.В. Губа, В.В. Кириченко, О.А. Мясніков, В.Є. Іванова, Л.Ф. Сідак, Р.С. Пічуріна, О.В. Муравйова, Т.В. Четвертак, Л.М. Подорожня та інші.

Навчально-виховний процес у коледжі забезпечують одинадцять предметно-циклових комісій. Професійна освіта, яку отримують студенти у навчальному закладі, допомагає їм у майбутньому досягти певних професійсних висот. 

Предметно-циклова комісія бібліотечних дисциплін об’єднує викладачів, які готують майбутніх фахівців за спеціальністю: інформаційна, бібліотечна та архівна справа. Бібліотечне відділення існувало в культурно-освітньому училищі з моменту його створення після визволення міста Дніпропетровська від німецько-фашистських загарбників.

У 60-х роках минулого століття в ньому працювали викладачами спецбібліотечних дисциплін Катерина Григорівна Чайка та Володимир Васильович Пупченко – корифеї бібліотечної справи того часу. За сумісництвом в наступні роки викладали завідуюча бібліотекою Р. Рузіна, А. Козіна, та О. Кольчик, а також Микола Андрійович Билбас. У 1971 році кадровий склад викладачів комісії повністю змінився: на завідування бібліотекою училища прийшла випускниця 1967 року Віра Вікторівна Кириченко, яка за сумісництвом викладала низку спецдисциплін, а у 1974 році вона перейшла на основну педагогічну роботу. У 1971 р. прийшли також Валентина Григорівна Сипченко, а згодом і Галина Олександрівна Волошина. За час їхньої роботи було підготовлено багато фахівців бібліотечної справи, які й досі працюють у бібліотеках різних міст України, обіймаючи посади від бібліотекаря до директора обласної бібліотеки. Викладачі-куратори груп, які нараховували в той час до 30 студентів кожна, докладали всіх зусиль, спрямованих на виховання свідомого ставлення до набуття професійних навичок, проводять велику кількість масових та інших заходів. 

На зміну Г. Волошиній і згодом В. Сипченко, прийшла на викладацьку роботу випускниця училища 1976 року Людмила Анатоліївна Шваб, яка протягом двадцяти наступних років викладала одну з найважчих для студентів дисципліну, що стосуваласяь бібліографічного опису видань. Крім неї з центральної міської бібліотеки на основну роботу перейшла і Ірина Володимирівна Немчинова, яка пропрацювала в училищі понад 15 років і передала студентам не тільки професійні вміння та навички, а й частину свого інтелекту, свій широкий кругозір, вміння працювати з читачами. Серед викладачів спеціальних дисциплін працювали в училищі певний час Любов Тимофіївна Расторгуєва і досі працють Ірина Володимирівна Шаталова та Мальвіна Валентинівна Найдовська. 

З ім’ям Сівакової Алли Павлівни – також випускниці 1976 року – пов’язана частина історії училища. Її назавжди запам’ятали всі випускники, котрим вона дала не тільки освіту, а й відчуття вагомості професії бібліотекаря і просто чуйної людини. Алла Павлівна змінила на посту голови предметно-циклової комісії бібліотечних дисциплін колишнього куратора своєї групи Віру Вікторівну Кириченко, яка працює в коледжі 48 років і є найдосвідченішим викладачем – її поважають і студенти, і весь педагогічний склад навчального закладу. За весь цей час вона віддала і досі віддає весь свій не тільки професійний, а й життєвий досвід всім, із ким спілкується, бере активну участь у житті коледжу. Поряд А.П. Сіваковою та В.В. Кириченко почала свою педагогічну діяльність також випускниця нашого училища Раїса Семенівна Лєнік, яка віддає студентам всі свої знання і дуже багатий досвід практичної роботи в бібліотеках міста Дніпра. 

Молоде покоління педагогів представляють також випускниці училища Надія Олександрівна Гаврилюк та Надія Сергіївна Хорошилова – обидві прийшли безпосередньо з бібліотек. Н. Хорошилова через деякий час прийняла естафету голови предметно-циклової комісії від А.П. Сівакової та плідно працює на цій посаді вже 5 років. За цей період вона, набувши педагогічного досвіду, завдяки своїм аналітичним здібностям проводить також велику і методичну роботу в педагогічному колективі. 

Весь склад викладачів предметно-циклової комісії – а це всі без винятку колишні випускники нашого навчального закладу – завжди поряд зі студентами бере активну участь у мистецьких заходах не тільки у коледжі, бібліотеках міста, а й в міських і обласних новорічних ярмарках, різноманітних святах, конкурсах, олімпіадах.

Предметно-циклова комісія загальноосвітніх і соціально-гуманітарних дисциплін створена з перших днів роботи навчального закладу. Спочатку комісія мала назву ПЦК суспільних дисциплін і була однією із провідних. За багаторічний період існування комісії навчально-виховний процес забезпечували висококваліфіковані педагоги: Б.С. Сільченко, В.В. Щербина, Г.Г. Шувалова, Т.С. Барашкова, М.Є. Земляний, Е.А. Хавкін, Л.О. Фролова, Т.В. Сугаренко, Т.В. Кладієва, А.А. Читанова, Є.О. Макарова, А.О. Дніпрова, А.В. Степура, А.І. Бурцева, Л.Ф. Куліненко, Л.Ф. Сідак, Н.П. Прищепа. Дисципліни соціально-гуманітарного циклу продовжують формувати ключову компетентність здобувачів освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста. Реалізація викладачами Державних стандартів повної загальної середньої освіти дозволяє студентам брати участь у міських, обласних, Всеукраїнських предметних олімпіадах серед ВНЗ І–ІІ рівня акредитації, на яких студенти посідають призові місця. Позааудиторна робота викладачів спрямована на розвиток творчих здібностей студентів і формування здорового способу життя.

Предметно-циклова комісія народних інструментів. Історія цієї комісії сягає 1944 року, коли в училищі був здійснений перший набір за спеціальністю культурно-освітня робота. У 1959 році створена предметно-циклова комісія народних інструментів, яка готувала клубних працівників. Значний внесок у підготовку фахівців у різні роки внесли викладачі О.П. Ільченко, В.С. Аксьонов, В.А. Рева, Б.В. Пісоцький, В.М. Романенко, Ю.З. Нікітін, Є.І. Таран, Ю.П. Федотов, О.І. Губарєв, а також випускники: В.М. Тетерін, О.М. Дишук, Л.М. Пархоменко, А.П. Довгозв’яга, Д.І. Литвин, М.І. Бондаренко. За роки існування комісії було підготовлено понад 500 фахівців. 

Предметно-циклова комісія естрадних інструментів бере свої витоки ще з 1960 року, коли була створена комісія духових інструментів, головою якої був призначений М.О. Шерстюк. У період з 1966 р. по 1984 р. комісію духових інструментів очолювали: Д.С. Олександрович, М.С. Дем’янов, М.Т. Вербицький, В.Г. Мазько, Т.Ф. Гальченко. Довгий час з 1985 по 2012 роки головою комісії був Л.Г. Бекленіщев. Гордістю комісії є естрадний оркестр «ВІАДУК», створений у 1998 році, засновником і диригентом якого був Віталій Григорович Чхало. З 2008 року оркестром диригує Олександр Анатолійович М’ясніков, який з 2013 року очолює предметно-циклову комісію.

Предметно-циклова комісія культурологічних дисцплін. З моменту створення була спільна комісія бібліотечних і клубних працівників, згодом вона розділилася на дві окремі: бібліотечних працівників (голова – К.Г. Чайка та культурно-освітньої роботи голова – М.Л. Гольдштейн). Зараз це комісія культурологічних дисциплін. Усі масові заходи, які проводять викладачі ПЦК, є творчою лабораторією для студентів – майбутніх організаторів дозвілля, а це: календарні свята, благодійні ярмарки, майстер-класи, зустрічі з випускниками училища, конкурси. Викладачі активно сприяють підвищенню кваліфікації працівників закладів культури клубного типу в області.

Предметно-циклова комісія хореографічних дисциплін. Її історія бере початок з 1957 року. Знання і навички народної та бальної хореографії отримували слухачі відділення культурно- світнього напрямку «Народна художня творчість». В училищі працювали викладачі народної і бальної хореографії: С.М. Полянкер, Й.С. Уринсон, О.А. Лукащук, А.С. Сальманов, Л.П. Мешкова. А перший набір на спеціалізацію «Хореографія» відбувся в 1974 році. У 1995 році на комісії був створений ансамбль народного танцю «Горицвіт», засновником якого була Заслужена працівниця культури України Л.І. Гелун. Зараз на ПЦК хореографічних дисциплін працюють творчі талановиті викладачі: Н.І. Демченко, яка стала засновницею творчого колективу «Подих», В.В. Дмитрієв, Г.А. Лазарєва, С.В. Коваленко, випускники училища В.Б. Лялікова і С.М. Мандзюк. Голова комісії – випускниця училища О.В. Муравйова. За роки існування комісією підготовлено понад 500 спеціалістів танцювального мистецтва. Випускники ПЦК працюють у багатьох країнах світу.

Предметно-циклова комісія диригентсько-хорових дисциплін. У вересні 1950 року в Дніпропетровському культурно-освітньому училищі керівником хорового гуртка був призначений М.Г. Вдовіченко, який вперше зміг заявити про можливість перетворення гуртка в комісію з подальшим наданням слухачам курсу знань із музики, мистецтва та співу. А в 1955 р. він призначений головою новоствореної комісії мистецтва й музики.  

У вересні 1961 р. створена предметно-методична комісія хороведення. З 1963 р. – це вже предметно-музична комісія хорових та музично-теоретичих дисциплін. У серпні 1964 р. створена предметно-методична комісія хорового диригування. За період її існування кваліфікацію «керівник самодіяльного хорового колективу» отримали більше двох тисяч випускників. Із 2014 р. ПЦК диригентсько-хорових дисциплін очолює Світлана Тимофіївна Пушкарюк – викладачка вищої категорії з багаторічним досвідом. Гордістю комісії є хор «Червона калина» (керівник – Заслужений працівник культури України Павло Іванович Роздайбіда).

Предметно-циклова комісія фортепіано і музично-теоретичних дисциплін.  Її створено в 1960 р., засновниками були: Любов Самійлівна Арко, Серафіма Михайлівна Староселецька, Людмила Яківна Сільнича, Тамара Андріївна Сокало, Ірина Натанівна Вельруш, Алла Олександрівна Медведєва, Анна Йосипівна Шахновська, Тетяна Володимирівна Ігнатьєва. Викладання дисципліни згідно програмного матеріалу забезпечує студентам можливість практично використовувати знання при вирішенні професійних завдань у сфері сучасного музичного та естетичного виховання. Студенти, які вивчають дисципліни «Фортепіано» та «Музичний інструмент», демонструють свої досягнення в концертних заходах коледжу, а найкращі з них беруть участь у щорічних звітних концертах комісії.

Предметно-циклова комісія режисерських дисциплін існує з 1977 року. З початку заснування в ній працювали: Народна артистка України Лідія Кушкова, Заслужений діяч мистецтв України Володимир Божко та Георгій Максимович Шаповал. За час існування при комісії створено декілька театральних студентських колективів, які з успіхом представляли коледж на молодіжних фестивалях: театр «Лік» (художній керівник С.І. Чуйко) – лауреат семи Міжнародних фестивалів студентських театрів «Театральна сесія» 1999–2005 рр., лауреат Міжнародного театрального фестивалю «Рампа». «Театр Ніни Кондратьєвої» (художній керівник Н.П. Кондратьєва) – лауреат Міжнародного театрального фестивалю «Рампа», лауреат Міжнародного фестивалю студентських театрів «Театральна сесія», лауреат Міжнародного фестивалю «Театральная легенда» ім. М.Д. Сигаєва. Театр «Театрон» (художній керівник В.І. Cальников) – лауреат перших Міжнародних молодіжних Дельфійських ігор, лауреат і володар Гран-Прі першого Всеукраїнського відкритого молодіжного фестивалю «ArtEast».

Випускники комісії працюють у різних закладах культури та мистецтва: театрах (аматорському та професійному), естраді, кіно, телебаченні, FM-радіо, шоу-бізнесі, керують творчими колективами та закладами культури і мистецтва, створюють сольні програми, естрадні номери, викладачами культури і мистецтв працюють Володимир Борисович Новіков, аспірант Харківської державної академії культури Віталій Олександрович Чуйко та викладач першої категорії Олександр Анатолійович Власенко. Сьогодні комісія має назву видовищно-театралізованих заходів.

Предметно-циклова комісія естрадного співу створена в 1998 р. Започаткували її викладачі: Т.В. Бєлікова та І.М. Миргородська У свій час в комісії працювали: В.Є. Іванова, Л.В. Шолкова, С.Д. Косаренко, Ю.В. Писаренко, Л.Ю. Медведовська. Для якісної підготовки фахівців викладачі комісії створили повний комплекс навчально-методичного забезпечення дисциплін із циклу професійної та практичної підготовки.  За десять років існування комісія надала можливість здобути кваліфікацію «артист естрадного ансамблю, керівник аматорського колективу вокального мистецтва (викладач початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів)» більше ніж двомстам випускникам.

Предметно-циклова естрадно-циркових дисциплін – молода комісія, яка в 2005 р. уперше запропонувала абітурієнтам вступити на навчання до Дніпропетровського училища культури. Засновниками нинішньої естрадно-циркової комісії стали В.В. Рижов, С.В. Коваленко та В.О. Бруханський. В комісії працювали: Заслужений діяч мистецтв України М.Г. Волошин, Заслужена артистка України, артистка балету Зінаїда Олександрівна Зінченко. За малий термін існування ПЦК кваліфікацію «артист балету, керівник ансамблю сучасного танцю» та «артист цирку, керівник аматорського циркового колективу» отримали понад 200 випускників. Майже всі випускники пов`язали своє життя з мистецтвом. Вони працюють в Іспанії, Франції, Німеччині, Америці, Китаї, Кореї, Індії або викладають спеціальні дисципліни в навчальних закладах і керують дитячо-юнацькими аматорськими творчими колективами.

За час існування коледжу підготовлено декілька тисяч фахівців для закладів культури міста, області, країни. Коледж правомірно пишається випускниками, що стали відомими діячами в галузі культури та мистецтва, директорами міських, районних палаців культури,  сільських будинків культури, завідуючими клубними установами та бібліотеками, керівниками різноманітних творчіх колективів, гуртків, методистами методичних центрів. Також випускники коледжу з успіхом працюють в театрах, кіноіндустрії, шоу-бізнесі, на радіо та телебаченні.

Свій 75-річний ювілей коледж відзначив у приміщенні облатної філармонії. В цей день привітати альма-матер прийшли випускники минулих років, серед яких немало відомих діячів мистецтва. Про перспективи колледжу розповіла його директорка Інна Рудкевич.  У планах – відкриття нової спеціальності «Проєктный менеджмент у культурі», це підготовка фахівців, які зможуть проводити фестивалі й організовувати креативні стартапи, можуть залучатися до європейських практик в Україні. Колледж отримав грант Українського культурного проєкту та наполегливо працює, щоб досягнути гарних результатів.

Ірина Браславська
Бібліографія:

Дніпропетровськ-Катеринослав – 225. Видатні особистості та обличчя міста. Вид. 2-ге.– Дніпропетровськ: ІМА-прес, 2001.– С. 235.
***
Разумный А. «Кулек», полный звезд // Днепр вечерний.– 2019.– № 75.– С. 8.
***
Дніпропетровський коледж культури і мистецтв // https://duk.dp.ua/vipuskniki-pck-estradno-duhovih-estradnih-instrumentiv
Створено: 18.05.2020
Редакція від 18.09.2020